2014 г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 1 / 06.01.2014г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 2 / 06.01.2014г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 3 / 08.01.2014г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 4 / 07.01.2014г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 5 / 14.01.2014г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 6 / 30.01.2014г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 7 / 31.01.2014г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 8 / 10.02.2014г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 9 / 11.02.2014г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 10 / 13.02.2014г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 11 / 21.02.2014г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 12 / 27.02.2014г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 13 / 07.03.2014г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 14 / 11.03.2014г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 15 / 12.03.2014г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 16 / 18.03.2014г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 17 / 25.03.2014г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 18 / 31.03.2014г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 19 / 03.04.3014г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 20 / 08.04.2014г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 21 / 15.04.2014г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 22 / 15.04.2014г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 23 / 16.04.2014г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 24 / 22.04.2014г. 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 25 / 09.05.2014г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 26 / 13.05.2014г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 27 / 26.05.2014г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 28 / 26.05.2014г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 29 / 27.05.2014г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 30 / 27.05.2014г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 31 / 27.05.2014г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 32 / 29.05.2014г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 33 / 30.05.2014г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 34 / 30.05.2014г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 35 / 30.05.2014г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 36 /05.06.2014г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 37 / 11.06.2014г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 38 / 12.06.2014г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 39 / 11.06.2014г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 40 / 16.06.2014г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 41 / 17.06.2014г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 42 / 19.06.2014г. 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 43 / 27.06.2014г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 44 / 10.07.2014г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 45 / 16.07.2014г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 46 / 16.07.2014г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 47 / 18.07.2014г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 48 / 21.07.2014г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 49 / 25.07.2014г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 50 / 25.07.2014г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 51 / 25.07.2014г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 53 / 01.08.2014г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 54 / 01.08.2014г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 55 / 06.08.2014г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 56 / 07.08.2014г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 57 / 12.08.2014г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 58 / 18.08.2014г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 59 / 18.08.2014г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 60 / 18.08.2014г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е ПО В.Н.О.Х.Д 149/2014 / 21.08.2014г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 61 / 26.08.2014г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 62 / 26.08.2014г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 63 / 27.08.2014г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 64 / 10.09.2014г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 65 / 24.09.2014г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 66 / 24.09.2014г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 67 / 29.09.2014г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 68 / 29.09.2014г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 69 / 29.09.2014г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 70 / 30.09.2014г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 71 / 01.10.2014г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 72 / 02.10.2014г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 73 / 09.10.2014г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 74 / 14.10.2014г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 29 / 14.10.2014г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 35 / 15.10.2014г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 75 / 15.10.2014г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 76 / 23.10.2014г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 77 / 21.10.2014г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 78 / 30.10.2014г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 79 / 10.11.2014г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 80 / 11.11.2014г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 81 / 19.11.2014г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 82 / 24.11.2014г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 83 / 24.11.2014г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 84 / 01.12.2014г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 85 / 02.12.2014г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 86 / 02.12.2014г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 87 / 02.12.2014г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 88 / 02.12.2014г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 89 / 10.12.2014г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 90 / 11.12.2014г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 91 / 15.12.2014г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 92 / 15.12.2014г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 93 / 15.12.2014г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 94 / 19.12.2014г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 95 / 29.12.2014г.