5-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 599/2019 г. образувано по реда на чл.64, ал.7 НПК по частни жалби на обвиняемите и частен протест на Специализирана прокуратура.

Апелативният специализиран наказателен съд, 5-ти въззивен състав, отмени протоколно определение на Специализиран наказателен съд по НЧД № 4379/2019 г., с което взима мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемия И. Б., като вместо това изменя мярката за неотклонение от „задържане под стража“ в „домашен арест“ на обвиняемия Б.

Отменя протоколно определение, в частта в която са взети мерки за неотклонение „парична гаранция“ в размер на 5 000 лева спрямо обвиняемите Г. В., С. Т., Д. П. и А. В., като вместо това взема мерки за неотклонение „задържане под стража“ на обвиняемите В., Т., П. и В.

Изменя протоколно определение, в частта в която взема мерки за неотклонение „парична гаранция“ в размер на 5 000 лева спрямо обвиняемите Н. Ч. и А. Т., като увеличава гаранцията съответно на 25 000 лева, а за обвиняемия Т. и 10 000 лева за обвиняемия Ч.

Потвърждава определението в останалата част, в която взема мерки за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемите А. Т., Д. В., Н. С., С. М., Р. А. и И. Й., и мярка за неотклонение „парична гаранция“ в размер на 5 000 лева спрямо обвиняемия Г. С.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

4-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 600/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частни жалби на обвиняемата.

Апелативният специализиран наказателен съд, 4-ти въззивен състав, измени протоколно определение на Специализиран наказателен съд по НЧД № 4358/2019 г., с което е изменена мярката за неотклонение на обвиняемата М. П. от „домашен арест“ в мярка за неотклонение „парична гаранция“ в размер на 4 000 лева, като вместо това изменя в частта му относно размера на „паричната гаранция“ на обвиняемата П., като намалява размера на „паричната гаранция“ от 4 000 лева, на 1 500 лева

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.