5-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 595/2019 г. образувано по реда на чл.64, ал.7 НПК по частни жалби на обвиняемите и частен протест на Специализирана прокуратура.

Апелативният специализиран наказателен съд, 5-ти въззивен състав, отмени протоколно определение на Специализиран наказателен съд по НЧД № 4289/2019 г., в частта в която по отношение на обвиняемия Б. Б. е била взета мярка за неотклонение „домашен арест“ , като вместо това взема мярка за неотклонение „задържане под стража“ по отношение на обвиняемия Б..

Изменя същото определение в частта, в която по отношение на обвиняемия С. И. е била взета мярка за неотклонение „парична гаранция“ в размер на 5 000 лева, като увеличава размера на същия на 10 000 лева.

Потвърждава определението в останалата му част, с която са взети мерки за неотклонение „задържане под стража“ на обвиняемите Н. Р., И. Х., С. С.

Не взима мярка за неотклонение по отношение на обвиняемия В. В.

Определението е подписано с особено мнение от съдията докладчик Лазарова.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

5-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 596/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частни жалби на обвиняемите.

Апелативният специализиран наказателен съд, 5-ти въззивен състав, отмени протоколно определение на Специализиран наказателен съд по НЧД № 4270/2019 г., с което е оставено без уважение искането на обвиняемите Ц. К. и О. П. за изменение на мерките им за неотклонение от „задържане под стража в по-леки такива, като вместо това измени мерките за неотклонение по отношение на обвиняемия К. от „задържане под стража“ в мярка за неотклонение „домашен арест“ и по отношение на обвиняемия П. от „задържане под стража“ в мярка за неотклонение „парична гаранция“ в размер на 25 000 лева.

Определението е подписано с особено мнение от съдия Костова.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.