3-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 588/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частни жалби на обвиняемите.

Апелативният специализиран наказателен съд, 3-ти въззивен състав, потвърди протоколно определение на Специализиран наказателен съд по НЧД № 4211/2019 г., с което е оставено без уважение искането на обвиняемите Н. Н., Б. Д., Г. В. и В. Д. за изменение на мерките им за неотклонение от „задържане под стража“ в по-леки такива.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

4-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 589/2019 г. образувано по реда на чл.64, ал.7 НПК по частни жалби на обвиняемите.

Апелативният специализиран наказателен съд, 3-ти въззивен състав, потвърди протоколно определение на Специализиран наказателен съд по НЧД № 4273/2019 г., с което са взети мерки за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемите А. И., Й. П. и Б. А.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.