4-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 573/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частна жалба на обвиняемия.

Апелативният специализиран наказателен съд, 4-ти въззивен състав, отменя протоколно определение по НЧД №4109/2019 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с което е оставено без уважение искането на обвиняемия А. А. за изменение на мярката му за неотклонение от „задържане под стража“ в по-лека такава, като вместо това измени мярката за неотклонение на обвиняемия А. от „задържане под стража“ в мярка за неотклонение „домашен арест“.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

3-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 579/2019 г. образувано по реда на чл.64, ал.7 НПК по частни жалби на обвиняемите.

Апелативният специализиран наказателен съд, 3-ти въззивен състав, потвърди протоколно определение на Специализиран наказателен съд по НЧД 4210/2019 г., с което са взети мерки за неотклонение „задържане под стража“ на обвиняемите Н. Б., Р. Х. и Т. М.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

4-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 582/2019 г. образувано по реда на чл.64, ал.7 НПК по частни жалби на обвиняемите.

Апелативният специализиран наказателен съд, 4-ти въззивен състав, потвърди протоколно определение на Специализиран наказателен съд по НЧД №4213/19 г. , с което са взети мерки за неотклонение „задържане под стража на обвиняемите Т. М., Л. Д., Д. Т. и П. Т.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

4-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 583/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частни жалби на обвиняемите.

Апелативният специализиран наказателен съд, 4-ти въззивен състав, отменя протоколно определение, на Специализиран наказателен съд по НЧД №4166/19 г., с което е оставено без уважение искането на обвиняемия А. С. от „задържане под стража“ в по-лека такава, като вместо това измени мярката за неотклонение на обвиняемия С. от „задържане под стража“ в мярка за неотклонение „домашен арест“ и оставя без разглеждане искането на обвиняемата В. А. за намаляване размера на определената парична гаранция.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

4-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 587/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частна жалба на обвиняемия.

Апелативният специализиран наказателен съд, 4-ти въззивен състав, потвърди протоколно определение на Специализиран наказателен съд по НЧД № 4212/2019 г., с което е оставено без уважение искането на обвиняемия М. А. за изменение на мярката му за неотклонение от „задържане под стража“ в по-лека такава.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

3-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 571/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частна жалба на обвиняемия.

Съдът се е оттеглил на съвещание, като е уведомил страните, че съдебния акт ще бъде прочетен на 20.11.2019 г. в 09:30 часа.