2-ри въззивен състав в.н.о.х.д. № 535/2019 г. образувано по реда на чл.270 НПК.

Апелативният специализиран наказателен съд, 2-ри въззивен състав, остави без уважение молбата на обвиняемия П.И. за напускане на територията на Република България.

1-ви въззивен състав в.н.о.х.д. № 313/2018 г. образувано по реда на чл.270 НПК.

Апелативният специализиран наказателен съд, 1-ви въззивен състав, измени мярката за неотклонение на подсъдимия М.Ч. от "домашен арест" в парична гаранция в размер на 100 000 лева.