1-ви въззивен състав в.н.ч.д. № 550/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частни жалби на обвиняемите.

Апелативният специализиран наказателен съд, 1-ви въззивен състав, отмени протоколно определение по НЧД №3988/2019 г. по описа на Специализирания наказателен съд, в частта, в която е оставено без уважение искането за изменение на мярката за неотклонение на обвиняемата К. А. от „Задържане под стража“ в по-лека такава, като вместо това измени мярката за неотклонение на обвиняемата А. от „задържане под страна“ в „домашен арест“. Съдът потвърди определението в останалата му част, в която са оставени без уважение исканията на обвиняемите К. С., В. Ц. и И. М. за изменение на мерките им за неотклонение от „задържане под стража“ в по-леки такива.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

4-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 551/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частен протест на Специализирана прокуратура.

Апелативният специализиран наказателен съд, 4-ти въззивен състав, потвърди протоколно определение на Специализиран наказателен съд по НЧД 4017/2019 г., с което е изменена изпълняваната по отношение на обвиняемия С. Д. мярка за неотклонение от „задържане под стража“ в „домашен арест“.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

5-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 553/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частни жалби на обвиняемите.

Апелативният специализиран наказателен съд, 5-ти въззивен състав, отмени протоколно определение по НЧД № 4021/2019 г. на Специализиран наказателен съд, в частта, в която е било оставено без уважение искането на обвиняемия Р. И. за промяна на мярката му за неотклонение „Задържане под стража“ в по-лека такава, като вместо това измени мярката за неотклонение на обвиняемия Р.И. от „Задържане под стража“ в „Гаранция“ в размер на 150 000 (сто и петдесет хиляди) лева. Съдът потвърди определението в останалата му обжалвана част, в която са оставени без уважение молбите на обвиняемите В. И., В. К., Х. И. и С. М. за изменение на мерките им за неотклонение от „задържане под стража“ в по-леки такива.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

1-ви въззивен състав в.н.ч.д. № 554/2019 г. образувано по реда на чл.64, ал.7 НПК по частни жалби на обвиняемите и частен протест на Специализирана прокуратура.

Апелативният специализиран наказателен съд, 1-ви въззивен състав, отмени протоколно определение на Специализиран наказателен съд по НЧД №4026/19 г., в частта, в която е взета мярка за неотклонение „задържане под стража“ по отношение на обвиняемия А. Я., като вместо това остави без уважение искането на Специализирана прокуратура за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ на обвиняемия Я. и не взе мярка за неотклонение по отношение на този обвиняем. Съдът потвърди определението в останалата му част, в която са взети мерки за неотклонение „задържане под стража“ по отношение на обвиняемите Н. Д., Г. Г. и П. Т. и не е взета мярка за неотклонение по отношение на обвиняемия К. Л.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.