2-ри въззивен състав в.н.ч.д. № 547/2019 г. образувано по реда на чл.64, ал.7 НПК по частна жалба на обвиняемия

Апелативният специализиран наказателен съд, 2-ри въззивен състав, отмени протоколно определение по внчд №4002/2019 г. по описа на Специализирания наказателен съд , с което е взета мярка за неотклонение „задържане под стража“ на обвиняемия Г. Д., като вместо това оставя без уважение искането на СП за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ по отношение на обвиняемия Д.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

4-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 549/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частна жалба на обвиняемия.

Апелативният специализиран наказателен съд, 4-ти въззивен състав, потвърди протоколно определение по внчд№3942/2019 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с което са оставени без уважение искането на обвиняемия Г. Д. за изменение на мярката му за неотклонение от „задържане под стража“ в по-лека такава.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

5-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 528/2019 г. образувано по реда на чл.69 НПК по частен протест на Специализирана прокуратура.

 Апелативният специализиран наказателен съд, 5-ти въззивен състав, отмени протоколно определение по внчд№3313/2019 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с което е оставено без уважение искането на СП за отстраняване на Д. Н. и Д. Г. от заеманата от тях длъжност, като вместо това взема по отношение на обвиняемите Н. и Г. мярка отстраняване от вземаната за всеки един от тях длъжност.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.