2-ри въззивен състав в.н.ч.д. № 537/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частни жалби на обвиняемите.

Апелативният специализиран наказателен съд, 2-ри въззивен състав, потвърди протоколно определение по НЧД №3941/2019 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с което са оставени без уважение исканията на обвиняемите С. Д. и Н. Н. за изменение на мерките им за неотклонение от „Задържане под стража“ в по-леки такива.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

4-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 538/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частна жалба на обвиняемия.

Апелативният специализиран наказателен съд, 4-ти въззивен състав, отмени протоколно определение на Специализиран наказателен съд по НЧД №3943/2019 г., с което е оставена без уважение молбата на обвиняемия Т. Т. за изменение на мярката му за неотклонение от „задържане под стража“ в по-лека такава, като вместо това измени мярката за неотклонение на Т. Т. от „задържане под стража“ в „домашен арест“.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

5-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 539/2019 г. образувано по реда на чл.64, ал.7 НПК по частни жалби на обвиняемите.

Апелативният специализиран наказателен съд, 5-ти въззивен състав, отмени протоколно определение на Специализиран наказателен съд по НЧД №3989/19 г. в частта, в която е взета мярка за неотклонение „Задържане под стража“ по отношение на обвиняемите Д. Б., А. П., Д. Д., Р. И. и Т. Р. и вместо това взе мярка за неотклонение „Домашен арест“ по отношение на обвиняемите Д. Б., А. П. и Р. И., мярка за неотклонение „Парична гаранция“ в размер на 20 000 /двадесет хиляди/ лева по отношение на обвиняемия Д. Д. и мярка за неотклонение „Подписка“ спрямо обвиняемия Т. Р. Съдът потвърди определението в останалата част, в която на обвиняемия Е. П., е взета мярка за неотклонение „Задържане под стража“.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

3-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 540/2019 г. образувано по реда на чл.64, ал.7 НПК по частни жалби на обвиняемите и частен протест на Специализирана прокуратура.

Апелативният специализиран наказателен съд, 3-ти въззивен състав, отменя протоколно определение, на Специализиран наказателен съд по НЧД №3990/19 г., в частта, в която по отношение на обвиняемите А. С., В. С., Ц. М., Ж. Н., е било уважено искането на прокуратурата за вземане на най-тежката мярка за неотклонение „Задържане под стража“ като вместо това остави без уважение искането за вземане на мярка за неотклонение по отношение на посочените обвиняеми. Съдът потвърди определението в останалата му част по отношение определена мярка „гаранция в пари“ в размер на 2000 / две хиляди/ лева на обвиняемия Я. Н.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

3-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 541/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частна жалба на обвиняемия.

Апелативният специализиран наказателен съд, 3-ти въззивен състав, отмени протоколно определение на Специализиран наказателен съд по НЧД № 3919/2019 г., като вместо това измени мярката за неотклонение на Й. Б. от „задържане под стража“ в „домашен арест“.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

1-ви въззивен състав в.н.ч.д. № 542/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частна жалба на обвиняемия.

Апелативният специализиран наказателен съд, 1-ви въззивен състав, отмени протоколно определение по НЧД №3914/2019 г. по описа на Специализирания наказателен съд, остави без разглеждане молбата на обвиняемия М. С. и прекрати производството.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

1-ви въззивен състав в.н.ч.д. № 543/2019 г. образувано по реда на чл.64, ал.7 НПК по частни жалби на обвиняемите и частен протест на Специализирана прокуратура.

Апелативният специализиран наказателен съд, 1-ви въззивен състав, отменипротоколноопределение на Специализиран наказателен съд по НЧД №3230/19 г. в частта, в която са взети мерки за неотклонение „Гаранция“ в пари в размер на 5000 /пет хиляди/ лева спрямо обвиняемите М. В., К. Т. и Й. Г. като вместо това взе мярка за неотклонение „Задържане под стража“ по отношение обвиняемите В., Т. и Г. Съдът потвърди определението на СНС в останалата му част, в която са взети мерки за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемите Н. М., З. К. и П. Б.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

4-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 544/2019 г. образувано по реда на чл.64, ал.7 НПК по частни жалби на обвиняемите.

Апелативният специализиран наказателен съд, 4-ти въззивен състав, отмени протоколно определение на Специализира наказателен съд по НЧД № 3991/2019 г., в частта, в която е взета мярка за неотклонение „Задържане под стража“ по отношение на обвиняемия С. Г., като вместо това взе мярка за неотклонение „Домашен арест“ на обвиняемия Г. Съдът потвърди определението в останалата му част, в която е взета мярка за неотклонение „задържане под стража“ по отношение на обвиняемия Р. Б.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.