5-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 523/2019 г. образувано по реда на чл.64, ал.7 НПК по частни жалби на обвиняемите и частен протест на Специализирана прокуратура.

Апелативният специализиран наказателен съд, 5-ти въззивен състав, отмени протоколно определение по внчд №3893/2019 г. по описа на Специализирания наказателен съд в частта, в която е оставено без уважение искането на прокуратурата за вземане на мярка за неотклонение „Задържане под стража“ по отношение на Д. Д., Е. Д., А. Т., М. В., И. Т., Ц. Ф., като вместо това взе мярка за неотклонение „Задържане под стража“ по отношение на тези обвиняеми и потвърди определението в останалата му част, в която е взета мярка за неотклонение „Задържане под стража“ по отношение на С. С. и К. С.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

2-ри въззивен състав в.н.ч.д. № 523/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частни жалби на обвиняемите.

Апелативният специализиран наказателен съд, 2-ри въззивен състав, потвърди протоколно определение по внчд№3734/2019 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с което са оставени без уважение исканията на обвиняемите З. Д., С. Б., Д. К. и К. Т. за изменение на мерките им за неотклонение от „задържане под стража“ в по-леки такива.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.