1-ви въззивен състав в.н.ч.д. № 522/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частни жалби на обвиняемите.

Апелативният специализиран наказателен съд, 1-ви въззивен състав, потвърди протоколно определение по внчд№3736/2019 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с което е оставено без уважение искането на обвиняемите К. Р. и К. Р. за изменение на мерките им за неотклонение от „задържане под стража“ в по-леки такива.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

2-ри въззивен състав в.н.ч.д. № 523/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частни жалби на обвиняемите.

Делото е отложено за 22.10.2019 г. от 14:00 часа.

 

4-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 524/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частна жалба на обвиняемия.

Апелативният специализиран наказателен съд, 4-ти въззивен състав, измени протоколно определение по внчд№3785/2019 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с което изменена мярката за неотклонение на обвиняемия К. Б. от „задържане под стража“ в „парична гаранция“ в размер на 20 000 лева, като вместо това намалява размера на „паричната гаранция“ , в която е изменена мярката за неотклонение „задържане под стража“ на обвиняемия Б. на 7 000 лева.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

3-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 525/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частна жалба на обвиняемия.

Апелативният специализиран наказателен съд, 3-ти въззивен състав, потвърди протоколно определение по внчд№3778/2019 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с което е оставено без уважение искането на обвиняемия С. М. за изменение на мярката му за неотклонение от „задържане под стража“ в по-лека такава.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

4-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 526/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частна жалба на обвиняемия.

Апелативният специализиран наказателен съд, 4-ти въззивен състав, отмени протоколно определение по внчд№3786/2019 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с което е оставено без уважение искането на обвиняемия М. Щ. за изменение на мярката му за неотклонение от „задържане под стража“ в по-лека такава, като вместо това измени мярката за неотклонение на обвиняемия Щ. от „задържане под стража“ в „домашен арест“

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

4-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 527/2019 г. образувано по реда на чл.64, ал.7 НПК по частни жалби на обвиняемите.

Апелативният специализиран наказателен съд, 4-ти въззивен състав, потвърди протоколно определение по внчд№3855/2019 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с което са взети мерки за неотклонение „задържане под стража“ на обвиняемите Х. А., П. П., Н. Р., Д. Б., В. Х., Я. Я., П. А. и В. Х.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

5-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 528/2019 г. образувано по реда на чл.69 НПК по частен протест на СП.

Делото е отложено за 29.10.2019 г. от 13:00 часа.

 

4-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 531/2019 г. образувано по реда на чл.64, ал.7 НПК по частни жалби на обвиняемите.

Апелативният специализиран наказателен съд, 4-ти въззивен състав, отмени протоколно определение по внчд№3854/2019 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с което са взети мерки за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемите В. Т. и Н. П., като вместо това взе мерки за неотклонение „домашен арест“ по отношение на обвиняемите Т. и П.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.