5-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 517/2019 г. образувано по реда на чл.64,ал.7 НПК по частни жалби на обвиняемите.

Апелативният специализиран наказателен съд, 5-ти въззивен състав, измени протоколно определение по нчд №3733/2019 г. по описа на Специализирания наказателен съд, в частта в която е взета мярка за неотклонение „домашен арест“ на обвиняемия Г. П., като взе на същия мярка за неотклонение „парична гаранция“ в размер на 10 000 лева.

Потвърждава определението в останалата му част, с която са взети мерки за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемите Б. Я., И. Б. и М. С., и мярка за неотклонение „домашен арест“ спрямо обвиняемата С. Г..

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

1-ви въззивен състав в.н.ч.д. № 519/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частна жалба на обвиняемия и частен протест на СП.

Апелативният специализиран наказателен съд, 1-ви въззивен състав, отмени протоколно определение по нчд №3722/2019 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с което е изменена мярката за неотклонение на обвиняемия Я. З. от „задържане под стража“ в „парична гаранция“ в размер на 50 000 лева, като вместо това оставя без уважение искането на обвиняемия З. за изменение на мярката му за неотклонение от „задържане под стража“ в по-лека такава.

Определението е окончателно и е подлежи на обжалване.

 

2-ри въззивен състав в.н.ч.д. № 520/2019 г. образувано по реда на чл.64, ал.7 НПК по частна жалба на обвиняемия.

Апелативният специализиран наказателен съд, 2-ри въззивен състав, потвърди протоколно определение по нчд №3779/2019 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с което е взета мярка за неотклонение „задържане под стража“ на обвиняемия Е. И.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

2-ри въззивен състав в.н.ч.д. № 498/2019 г. образувано по реда на чл.64, ал.7 НПК по частни жалби на обвиняемите.

Апелативният специализиран наказателен съд, 2-ри въззивен състав, отмени протоколно определение по нчд №3621/2019 г. по описа на Специализирания наказателен съд, в частта в която е взета мярка за неотклонение „задържане под стража“ на обвиняемия А. А., като вместо това не взима мярка за неотклонение спрямо обвиняемия А. Изменя определението в частта в която е взета мярка за неотклонение „задържане под стража“ по отношение на обвиняемия В. П., като взе на същия мярка за неотклонение „парична гаранция“ в размер на 3 000 лева.

Потвърждава определението му в останалата му част, с която са взети мерки за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемите Г. Г., И. К., Д. Д. и К. К.

Определението е окончателно и е подлежи на обжалване.