1-ви въззивен състав в.н.ч.д. № 511/2019 г. образувано по реда на чл.64,ал.7 НПК по частна жалба на обвиняемия.

Апелативният специализиран наказателен съд, 1-ви въззивен състав, потвърди протоколно определение по нчд №3713/2019 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с което е оставено без уважение искането на СП за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ по отношение на обвиняемия В. А.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

3-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 512/2019 г. образувано по реда на чл.64, ал.7 НПК по частни жалби на обвиняемите.

Апелативният специализиран наказателен съд, 3-ти въззивен състав, отмени протоколно определение по нчд №3712/2019 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с което по отношение на обвиняемите С. Т., М. С. и Б. Г. са взети мерки за неотклонение „задържане под стража“, като вместо това взема по отношение на обвиняемите мерки за неотклонение „парична гаранция“, като следва на обвиняемия Т. в размер на 50 000 лева и на обвиняемите С. и Г. в размер на 20 000.

Определението е окончателно и е подлежи на обжалване.

 

3-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 513/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частни жалби на обвиняемите.

Апелативният специализиран наказателен съд, 3-ти въззивен състав, потвърди протоколно определение по нчд №3637/2019 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с което е оставено без уважение искането на обвиняемите Д. Д., Н. Н. и А. П. за изменение на мерките им за неотклонение от „задържане под стража“ в по-леки такива.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

2-ри въззивен състав в.н.ч.д. № 514/2019 г. образувано по реда на чл.64, ал.7 НПК по частна жалба на обвиняемия.

Апелативният специализиран наказателен съд, 2-ри въззивен състав, потвърди протоколно определение по нчд №3723/2019 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с което е взета мярка за неотклонение „задържане под стража“ на обвиняемия Л. П.

Определението е окончателно и е подлежи на обжалване.

 

4-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 508/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частна жалба на обвиняемите.

Апелативният специализиран наказателен съд, 4-ти въззивен състав, отмени протоколно определение по нчд №3562/2019 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с което е оставено без уважение искането на обвиняемите Б. А., Л. Ц., Е. Б. и С. Н. за изменение на мерките им за неотклонение от „задържане под стража“ в по-леки такива, като вместо това измени взетите по отношение на обвиняемите Ц., Н. и А. мерки за неотклонение „задържане под стража“ в „парична гаранция“ в размер на по 10 000 лева, а по отношение на обвиняемия Б. „парична гаранция“ в размер на 5 000 лева.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.