5-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 497/2019 г. образувано по реда на чл.65,ал.8 НПК по частна жалба на обвиняемия.

Апелативният специализиран наказателен съд, 5-ти въззивен състав, потвърди протоколно определение по нчд №3450/2019 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с което е оставено без уважение искането на обвиняемия М. М. за изменение на мярката му за неотклонение от „задържане под стража“ в по-лека такава.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

1-ви въззивен състав в.н.ч.д. № 499/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частен протест на СП.

Апелативният специализиран наказателен съд, 1-ви въззивен състав, измени протоколно определение по нчд №3613/2019 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с което са изменени мерките за неотклонение на обвиняемите С. П., Ф. К. и Б. И. от „задържане под стража“ в „парична гаранция“ както следва за обвиняемия Паунов и Кирилов в размер на 5 000 лева, а за обвиняемия И. в размер на 6 000 лева, като вместо това увеличава размерът на определената мярка за неотклонение „парична гаранция“ за всеки един от обвиняемите П., К. и И. в размер на 15 000 лева.

Определението е окончателно и е подлежи на обжалване.