4-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 491/2019 г. образувано по реда на чл.64,ал.7 НПК по частна жалба на обвиняемия.

Апелативният специализиран наказателен съд, 4-ти въззивен състав, потвърди протоколно определение по нчд №3552/2019 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с което е взета мярка за неотклонение „задържане под стража“ на обвиняемия К. Ф.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

4-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 492/2019 г. образувано по реда на чл.64, ал.7 НПК по частни жалби на обвиняемите.

Апелативният специализиран наказателен съд, 4-ти въззивен състав, отмени протоколно определение по нчд №3551/2019 г. по описа на Специализирания наказателен съд, в частта в която е взета мярка за неотклонение „задържане под стража“ на обвиняемия И. Г., като взе на същия мярка за неотклонение „домашен арест“.

Потвърждава определението му в останалата му част, с която са взети мерки за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемите И. Б. и Л. М.

Определението е окончателно и е подлежи на обжалване.

 

2-ри въззивен състав в.н.ч.д. № 493/2019 г. образувано по реда на чл.64, ал.7 НПК по частна жалба на обвиняемия.

Апелативният специализиран наказателен съд, 2-ри въззивен състав, потвърди протоколно определение по нчд №3553/2019 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с което е взета мярка за неотклонение „задържане под стража“ на обвиняемия Р. К.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

1-ви въззивен състав в.н.ч.д. № 313/2018 г. по чл.270 по молба на подсъдимия.

Апелативният специализиран наказателен съд, 1-ви въззивен състав, измени мярката за неотклонение на подсъдимия Ц. Ч. от „домашен арест“ в „парична гаранция“ в размер на 200 000 лева.

Определението е подписано с особено мнение на съдия Костова.

 

4-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 483/2019 г. образувано по реда на чл.64, ал.7 НПК по частна жалба на обвиняемите по частен протест на СП.

Апелативният специализиран наказателен съд, 4-ти въззивен състав, отмени протоколно определение по нчд №3453/2019 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с което са взети мерки за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемите В. Т., С. С. и Ю. И., като взе мерки за неотклонение „парична гаранция“ в размер на 50 000 лева за всеки един от обвиняемите.

Потвърждава определението в останалата му част, в която не е взета мярка за неотклонение спрямо обвиняемата А. И.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

5-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 485/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частна жалба на обвиняемите и частен протест на СП.

Апелативният специализиран наказателен съд, 5-ти въззивен състав, отмени протоколно определение по нчд №3266/2019 г. по описа на Специализирания наказателен съд, в частта в която е изменена мярката за неотклонение на обвиняемия Н. Х. от „задържане под стража“ в „парична гаранция“ в размер на 5 000 лева, като вместо това оставя без уважение искането на обвиняемия Х. за изменение на мярката му за неотклонение от „задържане под стража“ в по-лека такава.

Потвърждава определението в останалата му част в която са оставени без уважение молбите на обвиняемите М. Д., А. Т. и А. Т. от „задържане под стража“ в по-леки такива.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.