3-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 458/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частни жакби на обвиняемите и  по частен протест на СП.

Апелативният специализиран наказателен съд, 3-ти въззивен състав, отмени протоколно определение по нчд №3268/2019 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с което по отношение на обвиняемите М. М., В. Ч., О. Л., С. К., Б. М., Д. М., А. Ц. и В. Р. мерките за неотклонение са били изменени от „задържане под стража“ в „подписка“, като вместо това оставя без уважение искането на обвиняемите М., Ч., Л., К., М., М., Ц. и Р. за изменение на мерките им за неотклонение от „задържане под стража“ в по-леки такива.

Потвърждава определението в останалата му част в която оставя без уважение искането на обвиняемите С. Б. и К. Б. за изменение на мерките им за неотклонение от „задържане под стража“ в по-леки такива.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.