5-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 480/2019 г. образувано по реда на чл.65,ал.8 НПК по частна жалба на обвиняемия.

Апелативният специализиран наказателен съд, 5-ти въззивен състав, потвърди протоколно определение по нчд №3360/2019 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с което е оставено без уважение искането на обвиняемия Д. Й. за изменение на мярката му за неотклонение от „задържане под стража“ в по-лека такава.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

4-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 481/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частна жалба на обвиняемия.

Апелативният специализиран наказателен съд, 4-ти въззивен състав, потвърди протоколно определение по нчд №3310/2019 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с което е оставено без уважение искането на обвиняемия Й. Л. за изменение на мярката му за неотклонение от „домашен арест“ в по-лека такава.

Определението е подписано с особено мнение от съдия Колева.

Определението е окончателно и е подлежи на обжалване.

 

4-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 482/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частен протест на СП.

Апелативният специализиран наказателен съд, 4-ти въззивен състав, отмени протоколно определение по нчд №3320/2019 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с което е изменена мярката за неотклонение на обвиняемата М. А. от „задържане под стража“ в „домашен арест“ , като вместо това оставя без уважение искането на обвиняемата А. за изменение на мярката и за неотклонение от „задържане под стража“ в по-лека такава.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

4-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 483/2019 г. образувано по реда на чл.64, ал.7 НПК по частна жалба на обвиняемите и частен протест на СП.

Делото е отложено за 01.10.2019 г. за 13:30 часа.

 

1-ви въззивен състав в.н.ч.д. № 484/2019 г. образувано по реда на чл.64, ал.7 НПК по частна жалба на обвиняемите.

Апелативният специализиран наказателен съд, 1-ви въззивен състав, потвърди протоколно определение по нчд №3454/2019 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с което са взети мерки за неотклонение „задържане под стража“ на обвиняемите Л. А. и Н. Т.

Определението е окончателно и е подлежи на обжалване.

 

5-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 485/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частна жалба на обвиняемите и частен протест на СП.

Делото е отложено за 01.10.2019 г. за 13:30 часа.

 

2-ри въззивен състав в.н.ч.д. № 486/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частен протест на СП.

Апелативният специализиран наказателен съд, 2-ри въззивен състав, потвърди протоколно определение по нчд №3413/2019 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с което е изменена мярката за неотклонение спрямо обвиняемия И. Д. от „задържане под стража“ в „домашен арест“

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

2-ри въззивен състав в.н.ч.д. № 487/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частна жалба на обвиняемия.

Апелативният специализиран наказателен съд, 2-ри въззивен състав, отмени протоколно определение по нчд №3449/2019 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с което е оставено без уважение искането на обвиняемия А. П. за изменение на мярката му за неотклонение от „задържане под стража“ в по-лека такава, като вместо това измени мярката за неотклонение на обвиняемия П. от „задържане под стража“ в „парична гаранция“ в размер на 100 000 лева.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

5-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 455/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частна жалба на обвиняемия.

Апелативният специализиран наказателен съд, 5-ти въззивен състав, потвърди протоколно определение по нчд №3218/2019 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с което е оставено без уважение искането на обвиняемите И. Л., Т. П. и Е. Л. за изменение на мерките им за неотклонение от „задържане под стража“ в по-лека такава.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.