3-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 456/2019 г. образувано по реда на чл.65,ал.8 НПК по частна жалба на обвиняемия.

Съдът се е оттеглил на съвещание, като е уведомил страните, че съдебният акт ще бъде прочетен на 13.09.2019 г. в 9:30 часа.

 

3-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 457/2019 г. образувано по реда на чл.64, ал.7 НПК по частни жалби на обвиняемите.

Апелативният специализиран наказателен съд, 3-ти въззивен състав, потвърди протоколно определение по нчд №3295/2019 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с което са взети мерки за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемите Ж. Н. и Я. Н.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

3-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 458/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частни жалби на обвиняемите и частен протест на Специализирана прокуратура.

Делото е отложено за 19.09.2019 г. от 14:00 часа.

 

3-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 460/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частна жалба на обвиняемия.

Апелативният специализиран наказателен съд, 3-ти въззивен състав, потвърди протоколно определение по нчд №3255/2019 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с което е оставена без уважение молбата на обвиняемия Г. В. за изменение на мярката му за неотклонение от „задържане под стража“ в по-лека такава.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

5-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 454/2019 г. образувано по реда на чл.69 НПК по частна жалба на обвиняемия.

Апелативният специализиран наказателен съд, 5-ти въззивен състав, отмени протоколно определение по нчд №3229/2019 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с което е отстранен от длъжност обвиняемия Р. Р., като вместо това остави без уважение искането на Специализирана прокуратура за отстраняване от длъжност на обвиняемия Р.

 

 

5-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 455/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частна жалба на обвиняемите.

Делото е отложено за 26.09.2019 г. от 14:00 часа.

 

5-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 459/2019 г. образувано по реда на чл.65 ал.8 НПК по частна жалба на обвиняемия и частен протест на Специализирана прокуратура.

Апелативният специализиран наказателен съд, 5-ти въззивен състав, отмени протоколно определение по нчд №3254/2019 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с което е изменена изпълняваната спрямо обвиняемия Я. мярка за неотклонение от „задържане под стража“ в „парична гаранция“ в размер на двадесет хиляди лева, като вместо това остави без уважение искането на обвиняемия Е. Я. за изменение на мярката му за неотклонение от „задържане под стража“ в по-лека такава.

 

 

5-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 461/2019 г. образувано по реда на чл.69 НПК по частен протест на Специализирана прокуратура.

Апелативният специализиран наказателен съд, 5-ти въззивен състав, потвърди протоколно определение по нчд №3264/2019 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с което е оставено без уважение искането на Специализирана прокуратура за отстраняване от длъжност на обвиняемия Г. Д.

 

 

1-ви въззивен състав в.н.ч.д. № 462/2019 г. образувано по реда на чл.64 ал.7 НПК по частни жалби на обвиняемите и частен протест на Специализирана прокуратура.

Апелативният специализиран наказателен съд, 1-ви въззивен състав, отмени протоколно определение по нчд №3304/2019 г. по описа на Специализирания наказателен съд, в частта, в която е разгледано по същество искането по чл. 64 от НПК на Специализирана прокуратура за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемия С. Д., като вместо това оставя без разглеждане искането на СП, като процесуално недопустимо, тъй като спрямо същия вече е била взета първоначална мярка „парична гаранция“ и потвърди определението на СНС по посоченото по-горе дело в останалата част, в която са взети мерки за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемите С. С. и Р. Р.

 

 

1-ви въззивен състав в.н.ч.д. № 442/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частен протест на Специализирана прокуратура.

Делото е отложено за 17.09.2019 г. от 14:00 часа.