1-ви въззивен състав в.н.ч.д. № 445/2019 г. образувано по реда на чл.65,ал.8 НПК по частна жалба на обвиняемите ичастен протест на СП.

Апелативният специализиран наказателен съд, 1-ви въззивен състав, потвърди протоколно определение по нчд №3069/2019 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с което е изменена мярката за неотклонение на обвиняемите В. Ш. и В. Т. от „задържане под стража“ в „парична гаранция“ в размер на 40 000 лева.

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

1-ви въззивен състав в.н.ч.д. № 446/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частна жалба на обвиняемия.

Апелативният специализиран наказателен съд, 1-ви въззивен състав, потвърди протоколно определение по нчд №2874/2019 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с което оставено без уважение искането на обвиняемия О. Р. за изменение на мярката му за неотклонение от „задържане под стража“ в по-лека такава.

 

Определението е окончателно и е подлежи на обжалване.

 

4-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 448/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частна жалба на обвиняемия.

Апелативният специализиран наказателен съд, 4-ти въззивен състав, измени протоколно определение по нчд №3122/2019 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с което е изменена мярката за неотклонение на обвиняемия Н. К. от „задържане под стража“ в „парична гаранция“ в размер на 30 000 лева, като вместо това измени протоколното определение в частта му относно размера на „паричната гаранция“спрямо обвиняемия К., като увеличи същата на 50 000 лева.  

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

1-ви въззивен състав в.н.ч.д. № 449/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частна жалба на обвиняемия.

Апелативният специализиран наказателен съд, 1-ви въззивен състав, измени протоколно определение по нчд №3112/2019 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с което е изменена мярката за неотклонение на обвиняемия Д. А. от „домашен арест“ в „парична гаранция“ в размер на 500 лева, като вместо това измени протоколното определение в частта му относно размера на „паричната гаранция“спрямо обвиняемия А., като увеличи същата на 1 000 лева.

 

Определението е окончателно и е подлежи на обжалване.

 

1-ви въззивен състав в.н.ч.д. № 450/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частна жалба на обвиняемия.

Апелативният специализиран наказателен съд, 1-ви въззивен състав, отмени протоколно определение по нчд №3068/2019 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с което е оставено без уважение искането на обвиняемия К. С. за изменение на мярката му за неотклонение от „домашен арест“ в по-лека такава, като вместо това измени мярката за неотклонение на обвиняемия С. от „домашен арест“ в „парична гаранция“ в размер на 10 000 лева.

 

Определението е окончателно и е подлежи на обжалване.