ВНОХД № 313/2018 г. – производство по чл.270 от НПК

В съдебно заседание, проведено на 04.09.2019 г. съдебен състав на Апелативен специализиран наказателен съд остави без уважение молбите на подсъдимите Ц. Ч. и М. Ч. за изменение на мерките им за неотклонение от „домашен арест“ в по-леки такива.