2-ри въззивен състав в.н.ч.д. № 429/2019 г. образувано по реда на чл.64,ал.7 НПК по частна жалба на обвиняемия.

Апелативният специализиран наказателен съд, 2-ри въззивен състав, потвърди протоколно определение по нчд №3009/2019 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с която е взета мярка за неотклонение „задържане под стража“ на обвиняемия М. К..

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

2-ри въззивен състав в.н.ч.д. № 430/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частна жалба на обвиняемия и частен протест на СП.

Апелативният специализиран наказателен съд, 2-ри въззивен състав, отмени протоколно определение по нчд №2981/2019 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с което е изменена мярката за неотклонение на обвиняемите Г. К. и Д. П. от „задържане под стража“ в „парична гаранция“ в размер като следва на обвиняемия К. 5 000 лева, а на обвиняемия П. 7 000 лева, като вместо това измени мярката за неотклонение и остави без уважение искането на обвиняемите К. и П. за изменение на мярката им за неотклонение от „задържане под стража“ в по-лека такава.

Определението е окончателно и е подлежи на обжалване.

 

2-ри въззивен състав в.н.ч.д. № 431/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частна жалба на обвиняемия.

Апелативният специализиран наказателен съд, 2-ри въззивен състав, потвърди протоколно определение по нчд №3015/2019 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с което е оставено без уважение искането на обвиняемия Т. Т. за изменение на мярката му за неотклонение от „домашен арест“ в по-лека такава.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

2-ри въззивен състав в.н.ч.д. № 432/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частна жалба на обвиняемия.

Апелативният специализиран наказателен съд, 2-ри въззивен състав, отмени протоколно определение по нчд №3019/2019 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с което е оставено без уважение искането на обвиняемия Р. Р. за изменение на мярката му за неотклонение от „домашен арест“ в по-лека такава, като вместо това измени мярката за неотклонение спрямо обвиняемия Р. от „домашен арест“ в „парична гаранция“ в размер на 50 000 лева.

Определението е окончателно и е подлежи на обжалване.

 

4-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 433/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частна жалба на обвиняемите.

Апелативният специализиран наказателен съд, 4-ти въззивен състав, измени протоколно определение по нчд №3029/2019 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с което е изменена мярката за неотклонение на обвиняемата В. А. от „домашен арест“ в „парична гаранция“ в размер на 30 000 лева, като вместо това намалява размера на определената „парична гаранция“ спрямо обвиняемата А. от 30 000 лева на 15 000 лева.

Потвърждава определението в останалата му част, с което е оставено без уважение искането на обвиняемия А. С. за изменение на мярката му за неотклонение от „задържане под стража“ в по-лека такава.

Определението е окончателно и е подлежи на обжалване.

 

4-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 434/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частна жалба на обвиняемия.

Апелативният специализиран наказателен съд, 3-ти въззивен състав, потвърди протоколно определение по нчд №3057/2019 г. по описа на Специализираниянаказателен съд, с което е оставено без уважение искането на обвиняемия В. В. за изменение на мярката му за неотклонение от „задържане под стража“ в по-лека такава.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

2-ри въззивен състав в.н.ч.д. № 435/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частна жалба на обвиняемия.

Апелативният специализиран наказателен съд, 2-ри въззивен състав, потвърди протоколно определение по нчд №3030/2019 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с което е оставено бе уважение искането на обвиняемия В. К. за изменение на мярката му за неотклонение от „задържане под стража“ в по-лека такава.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

3-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 436/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частна жалба на обвиняемия.

Апелативният специализиран наказателен съд, 3-ти въззивен състав, потвърди протоколно определение по нчд №2884/2019 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с което е оставено без уважение искането на обвиняемия С. Д. за изменение на мярката му за неотклонение от „задържане под стража“ в по-лека такава.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

2-ри въззивен състав в.н.ч.д. № 437/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частна жалба на обвиняемия.

Апелативният специализиран наказателен съд, 2-ри въззивен състав, потвърди протоколно определение по нчд №2983/2019 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с което е оставено без уважение искането на обвиняемия Е. М. за изменение на мярката му за неотклонение от „задържане под стража“ в по-лека такава.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

5-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 426/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частна жалба на обвиняемия и частен протест на СП.

Апелативният специализиран наказателен съд, 5-ти въззивен състав, измени протоколно определение по нчд №2984/2019 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с което е изменена мярката за неотклонение спрямо обвиняемия  Р. Р. от „задържане под стража“ в „парична гаранция“ в размер на 3 000 лева, като вместо това увеличи размера на „паричната гаранция“ спрямо обвиняемия Р. в размер на 150 000 лева.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.