3-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 425/2019 г. образувано по реда на чл.65,ал.8 НПК по частна жалба на обвиняемия.

Апелативният специализиран наказателен съд, 3-ти въззивен състав, потвърди протоколно определение по нчд №2881/2019 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с което е оставено без уважение искането на обвиняемия А. А. за изменение на мярката му за неотклонение от “задържане под стража” в по-лека такава.

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

5-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 426/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частна жалба на обвиняемия и частен протест на СП.

 

Делото е отложено за 29.08.2019 г. от 14:00 часа.

 

2-ри въззивен състав в.н.ч.д. № 427/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частна жалба на обвиняемия.

 

Апелативният специализиран наказателен съд, 2-ри въззивен състав прекратява производството.

 

5-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 428/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частна жалба на обвиняемия и частен протест на СП.

Апелативният специализиран наказателен съд, 5-ти въззивен състав, отмени протоколно определение по нчд №2979/2019 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с което е изменена мярката за неотклонение на обвиняемия С. П. от „задържане под стража“ в „ парична гаранция“ в размер на 7 000 лева, като вместо това измени мярката за неотклонение на обвиняемия П. от „задържане под стража“ в „домашен арест“

 

Определението е окончателно и е подлежи на обжалване.

 

2-ри въззивен състав в.н.ч.д. № 429/2019 г. образувано по реда на чл.64, ал.7 НПК по частна жалба на обвиняемите.

 

Делото е отложено за 29.08.2019 г. от 14:00 часа.

 

3-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 420/2019 г. образувано по реда на чл.64, ал.7 НПК по частна жалба на обвиняемия.

Апелативният специализиран наказателен съд, 3-ти въззивен състав, потвърди протоколно определение по нчд №3000/2019 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с която е взета мярка за неотклонение „задържане под стража“ на обвиняемия Н. Н.

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.