1-ви въззивен състав в.н.ч.д. № 414/2019 г. образувано по реда на чл.65,ал.8 НПК по частна жалба на обвиняемата.

Апелативният специализиран наказателен съд, 1-ви въззивен състав, потвърди протоколно определение по нчд №2900/2019 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с което е оставено без уважение искането на обвиняемата Н. Г. за изменение на мярката и за неотклонение от „задържане под стража“ в по-лека такава.

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

3-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 415/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частна жалба на обвиняемия и частен протест на СП.

Апелативният специализиран наказателен съд, 3-ти въззивен състав, измени протоколно определение по нчд №2872/2019 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с което е била изменена мярката за неотклонение на обвиняемия И. С. от „задържане под стража“ в „домашен арест“, като вместо това измени по отношение на обвиняемия С. мярката за неотклонение „задържане под стража“ в „парична гаранция“ в размер на 75 000 лева.

 

Определението е окончателно и е подлежи на обжалване.

 

5-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 416/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частна жалба на обвиняемия.

Апелативният специализиран наказателен съд, 5-ти въззивен състав, измени протоколно определение по нчд №2873/2019 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с което оставя без уважение искането за изменение на мярката за неотклонение на обвиняемия Е. А. от „дамашен арест“ в по-лека такава, като вместо това измени мярката за неотклонение на обвиняемия А. от „дoмашен арест“ в „парична гаранция“ в размер на 7 000 лева.

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.