5-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 394/2019 г. образувано по реда на чл.64,ал.7 НПК по частна жалба на обвиняемия.

Апелативният специализиран наказателен съд, 5-ти въззивен състав, отмени протоколно определение по нчд №2702/2019 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с което е била взета мярка за неотклонение „задържане под стража“ по отношение на обвиняемия А. Т., и вместо това взема мярка за неотклонение спрямо обвиняемия Т. „парична гаранция“ в размер на 20 000 лева.

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

4-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 397/2019 г. образувано по реда на чл.64, ал.7 НПК по частна жалба на обвиняемите.

Апелативният специализиран наказателен съд, 4-ти въззивен състав, отмени протоколно определение по нчд №2710/2019 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с които са взети мерки за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемите П. П., П. И. и В. В., като вместо това остава без уважение искането на СП за вземане на мерки за неотклонение „задържане под стража“ спрямо същите, и взема по отношение на обвиняемите И. и В. мярка за неотклонение „подписка“.

Не взема мярка за неотклонение спрямо обвиняемия П.

Потвърди определение на СНС, с които са взети мерки за неотклонение „задържане под стража“ на обвиняемите Н. М., Е. М. и Я. Я.

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

4-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 398/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частен протест на СП.

Апелативният специализиран наказателен съд, 4-ви въззивен състав, отмени протоколно определение по нчд №2450/2019 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с което е била изменена мярката за неотклонение на обвиняемия Д. А. от „задържане под стража“ в „домашен арест“, като вместо това оставя без уважение искането на обвиняемия А. за изменение на мярката му за неотклонение от „задържане под стража“ в по-лека такава. .

 

Определението е окончателно и е подлежи на обжалване.

 

4-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 399/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частен протест на СП.

Апелативният специализиран наказателен съд, 4-ти въззивен състав, измени протоколно определение по нчд №2707/2019 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с което е изменена мярката за неотклонение на обвиняемия И. А. от „задържане под стража“ в „парична гаранция“ в размер на 5 000 лева , като вместо това измени мярката за неотклонение на обвиняемия А. в частта относно размера на „паричната гаранция“ като увеличава същата на 20 000 лева.

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

3-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 400/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частна жалба на обвиняемия.

Апелативният специализиран наказателен съд, 3-ти въззивен състав, потвърди протоколно определение по нчд №2703/2019 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с което е оставено без уважение искането на обвиняемия Л. К. за изменение на мярката му за неотклонение от „задържане под стража“ в по-лека такава.

 

Определението е окончателно и е подлежи на обжалване.

 

4-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 401/2019 г. образувано по реда на чл.64, ал.7 НПК по частна жалба на обвиняемия и частен протест на СП.

Апелативният специализиран наказателен съд, 4-ти въззивен състав, отмени протоколно определение по нчд №2713/2019 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с което е взета мярка за неотклонение спрямо обвиняемия И. Т. „парична гаранция“ в размер на 100 000 лева , като вместо това взема мярка за неотклонение спрямо обвиняемия Т. „задържане под стража“.

 

Определението е окончателно и е подлежи на обжалване.

 

3-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 402/2019 г. образувано по реда на чл.64, ал.7 НПК по частна жалба на обвиняемите.

Апелативният специализиран наказателен съд, 3-ти въззивен състав, потвърди протоколно определение по нчд №2735/2019 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с което са взети мерки за неотклонение „задържане под стража“ на обвиняемите Е. Е., Д. Д. и Д. Г., и измени мярка за неотклонение спрямо обвиняемата Б. Ц. от „домашен арест“ в „подписка“.

 

Определението е окончателно и е подлежи на обжалване.