4-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 383/2019 г. образувано по реда на чл.65,ал.8 НПК по частна жалба на обвиняемите.

Апелативният специализиран наказателен съд, 4-ти въззивен състав, потвърди протоколно определение по нчд №2552/2019 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с което е оставено без уважение искането на обвиняемите М. Ю., Т. Т. и С. Т. за изменение на мерките им за неотклонение от „задържане под стража“ в по-лека такава.

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

4-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 385/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частна жалба на обвиняемия.

Апелативният специализиран наказателен съд, 4-ти въззивен състав, потвърди протоколно определение по нчд №2553/2019 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с което е оставено без уважение искането на обвиняемия В. А. за изменение на мярката му за неотклонение от „задържане под стража“ в по-лека такава.

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

4-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 388/2019 г. образувано по реда на чл.64, ал.7 НПК по частна жалба на обвиняемия.

Апелативният специализиран наказателен съд, 4-ви въззивен състав, потвърди протоколно определение по нчд №2666/2019 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с която е взета мярка за неотклонение „задържане под стража“ на обвиняемия А.н П..

 

Определението е окончателно и е подлежи на обжалване.

 

4-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 392/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частен протест на СП.

Апелативният специализиран наказателен съд, 2-ри въззивен състав, измени протоколно определение по нчд №2595/2019 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с което е изменена мярка за неотклонение спрямо обвиняемия Е. Я. от „задържане под стража“ в „домашен арест“ , като вместо това оставя без уважение искането на обвиняемия Я. за изменение на мярката му за неотклонение от „задържане под стража“ в по-лека такава.

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

3-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 393/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частен протест на СП.

 

Делото е отложено за 14.08.2019 г. за 14:00 часа.

 

3-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 382/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частна жалба на обвиняемия.

Апелативният специализиран наказателен съд, 3-ти въззивен състав, потвърди протоколно определение по нчд №2543/2019 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с което е оставено без уважение искането на обвиняемия М. Д. за изменение на мярката му за неотклонение от „задържане под стража“ в по-лека такава.

 

Определението е окончателно и е подлежи на обжалване.

 

2-ри въззивен състав в.н.ч.д. № 394/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частна жалба на обвиняемите.

Делото е отложено за 08.08.2019 г. за 14:00 часа.