3-ти въззивен състав в.н.ч.д   № 379/2019 г. образувано по реда на чл.65 ал.8 НПК по частна жалба на обвиняемия

Апелативният специализиран наказателен съд, 3-ти въззивен състав, отмени протоколно определение по н.ч.д №2541/2019г. на СНС, с което е оставено без уважение искането на обвиняемия Г. Д. за изменение на мярката му за неотклонение от „задържане под стража“ в по-лека такава, като вместо това измени мярката за неотклонение, изпълнявана спрямо обвиняемия Д. от „задържане под стража“ в „домашен арест“.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

3-ти въззивен състав в.н.ч.д № 382/2019 г. образувано по реда на чл.65 ал.8 НПК по частна жалба на обвиняемия

Отложено за 06.08.2019 г. от 14:00 часа.

 

3-ти въззивен съставв.н.ч.д. № 384/2019 г. образувано по реда на чл.64 ал.7 НПК по частна жалба на обвиняемия

Отложено за 13.08.2019 г. от 14:00 часа.

 

4-ти въззивен състав в.н.ч.д   № 381/2019 г. образувано по реда на чл.65 ал.8 НПК по частна жалба на обвиняемия

Апелативният специализиран наказателен съд, 3-ти въззивен състав, потвърди протоколно определение по н.ч.д №2560/2019г. на СНС, с което оставено без уважение искането на обвиняемия А. В. за изменение на мярката му за неотклонение от „задържане под стража“ в по-лека такава.

 

4-ти въззивен състав в.н.ч.д   № 380/2019 г. образувано по реда на чл.65 ал.8 НПК по частни жалби на обвиняемите

Апелативният специализиран наказателен съд, 3-ти въззивен състав, отмени протоколно определение н.ч.д №2551/2019г. на СНС, в частта, в която е оставено без уважение искането на обвиняемия А. Х. за изменение на мярката му за неотклонение от „задържане под стража“ в по-лека такава, като вместо това измени, изпълняваната по отношение на обвиняемия Х. мярка за неотклонение от „задържане под стража“ в „парична гаранция“ в размер на 20 000 лева и потвърди определението, в частта в която е оставено без уважение искането на обвиняемия М. А. за изменение на мярката му за неотклонение от „задържане под стража“ в по-лека такава.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.