2-ри въззивен състав в.н.ч.д   № 373/2019 г. образувано по реда на чл.65 ал.8 НПК по частен протест на Специализирана прокуратура

Апелативният специализиран наказателен съд, 2-ри въззивен състав, измени протоколно определение н.ч.д №2518/2019г. на СНС, с което е изменена изпълняваната по отношение на обвиняемия К. З. мярка за неотклонение от „задържане под стража“ в „гаранция в пари“ в размер на 10 000 лева, като определи „парична гаранция“ в размер на 50 000 лева.

Определението е подписано с особено мнение от съдия Георгиева.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

3-ти въззивен състав в.н.ч.д № 374/2019 г. образувано по реда на чл.65 ал.8 НПК по частна жалба на обвиняемия

Апелативният специализиран наказателен съд, 3-ти въззивен състав, потвърди протоколно определение по н.ч.д № 2542/2019г. на СНС, с което е оставено без уважение искането на обвиняемия Е. М. за изменение на мярката му за неотклонение от „задържане под стража“ в по-лека такава.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

5-ти въззивен съставв.н.ч.д. № 371/2019 г. образувано по реда на чл.64 ал.7 НПК по частна жалба на обвиняемите и частен протест на СП

Апелативният специализиран наказателен съд, 5-ти въззивен състав, потвърди протоколно определение по н.ч.д № 2545/2019г. на СНС, в частта, в която е взета мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемия Я. З. и отмени определението, в частта, в която спрямо обвиняемите К. Х. и И. Д. не са взети мерки за неотклонение, като вместо това, взе мярка за неотклонение „парична гаранция“ в размер на 10 000 лева, спрямо обвиняемия Х. и мярка за неотклонение „парична гаранция“ в размер на 30 000 лева, спрямо обвиняемия Д.

Определението е подписано с особено мнение от съдия Райчева.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.