4-ти въззивен състав в.н.ч.д   № 363/2019 г. образувано по реда на чл.65 ал.8 НПК по частна жалба на обвиняемия

Апелативният специализиран наказателен съд, 4-ти въззивен състав, потвърди протоколно определение н.ч.д №2451/2019г. на СНС, с което е оставено без уважение искането на обвиняемия Д. Д. за изменение на мярката му за неотклонение от „домашен арест“ в по-лека такава.

Определението е окончателно и е подлежи на обжалване.

 

4-ти въззивен състав в.н.ч.д № 364/2019 г. образувано по реда на чл.65 ал.8 НПК по частен протест на СП

Апелативният специализиран наказателен съд, 4-ти въззивен състав, отмени протоколно определение по н.ч.д № 2452/2019г. на СНС, с което е изменена мярката за неотклонение на обвиняемия С. С. от „домашен арест“ в „парична гаранция“ в размер на 30 000 лева, като вместо това остави без уважение искането на обвиняемия С. за изменение на мярката му за неотклонение от „домашен арест“ в по-лека такава.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

5-ти въззивен състав в.н.ч.д   № 365/2019 г. образувано по реда на чл.69 НПК по частен протест на СП

Апелативният специализиран наказателен съд, 5-ти въззивен състав, потвърди протоколно определение по н.ч.д № 2505/2019г. на СНС, с което е оставено без уважение искането на Специализирана прокуратура за отстраняване на обвиняемия Р. Р. от заеманата от него длъжност.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

1-ви въззивен състав в.н.ч.д    № 366/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частен протест на СП

Апелативният специализиран наказателен съд, 1-ви въззивен състав, отмени протоколно определение по н.ч.д №2453/2019г. на СНС, с което е отменена взетата спрямо обвиняемия Р. Р. мярка за неотклонение „задържане под стража“, като вместо това измени мярката за неотклонение на обвиняемия Р. от „задържане под стража“ в „парична гаранция“ в размер на 30 000 лв.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

5-ти въззивен съставв.н.ч.д. № 367/2019 г. образувано по реда на чл.65 ал.8 НПК по частна жалба на обвиняемия

Апелативният специализиран наказателен съд, 5-ти въззивен състав, потвърди протоколно определение по н.ч.д. № 2378/2019 г. на СНС, с което е оставена без уважение молбата на обвиняемия В. Т. за изменение на мярката му за неотклонение от „задържане под стража“ в по-лека такава.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

1-ви въззивен състав в.н.ч.д   № 368/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частна жалба на обвиняемия

Апелативният специализиран наказателен съд, 3-ти въззивен състав, потвърди протоколно определение по н.ч.д №2442/2019г. на СНС, с което е оставено без уважение искането на обвиняемия Б. И. за изменение на мярката му за неотклонение от „задържане под стража“ в по-лека такава.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

5-ти въззивен съставв.н.ч.д. № 369/2019 г. образувано по реда на чл.65 ал.8 НПК по частна жалба на обвиняемите

Апелативният специализиран наказателен съд, 5-ти въззивен състав, потвърди протоколно определение по н.ч.д. № 2441/2019 г. на СНС, с което са оставени без уважение исканията на обвиняемите В. П., Д. Д. и В. П. за изменение на мерките им за неотклонение от „задържане под стража“ в по-леки такива.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

5-ти въззивен съставв.н.ч.д. № 371/2019 г. образувано по реда на чл.64 ал.7 НПК по частна жалба на обвиняемите и частен протест на СП

Отложено за 30.07.2019 г., 14:00 часа.