5-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 349/2019 г. образувано по реда на чл.64,ал.7 НПК по частна жалба на обвиняемите и частен протест на СП.

Апелативният специализиран наказателен съд, 5-ти въззивен състав, потвърди протоколно определение по нчд №2353/2019 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с което е взета мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемите К. Б., С. Б., Г. Д., М. М., В. Ч., О. Л., С. К., Б. М., Д. М., А. Т., В. Р., Оставено е без уважение искането на прокуратурата за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемия А. А., и не е взета мярка за неотклонение спрямо този обвиняем.

Определението е подписано с особено мнение от член на съдебния състав, по отношение на част от обвиняемите, за които се приема, че са жертва на трафик на хора и за същите не следва да бъде вземана мярка за неотклонение.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

3-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 350/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частна жалба на обвиняемата и частен протест на СП.

Апелативният специализиран наказателен съд, 3-ти въззивен състав, отмени протоколно определение по нчд № 2335/2019 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с което е изменена мярката за неотклонение на обвиняемата М. П. от „задържане под стража“ в „парична гаранция“ в размер на 3 000 лева, като вместо това оставя без уважение искането за изменение на мярката за неотклонение на обвиняемата П. от „задържане под стража“ в по-лека такава.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

1-ви въззивен състав в.н.ч.д. № 351/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частна жалба на обвиняемия.

Апелативният специализиран наказателен съд, 1-ви въззивен състав, потвърди протоколно определение по нчд №2336/2019 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с което е оставено без уважение искането на обвиняемия И. С. за изменение на мярката му за неотклонение от „задържане под стража“ в по-лека такава.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

2-ри въззивен състав в.н.ч.д. № 352/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частна жалба на обвиняемите и частен протест на СП.

Апелативният специализиран наказателен съд, 2-ри въззивен състав, потвърди протоколно определение от 09.07.2019 г. по нчд №2334/2019 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с което е изменена мярка за неотклонение спрямо обвиняемия Т. А. от „задържане под стража“ в „парична гаранция“ в размер на 6 000 лева.

Измени протоколно определение на СНС от 08.07.2019 г. по нчд № 2334/19 г., в частта в която е изменена мярката за неотклонение на обвиняемия Д. Д. от „задържане под стража“ в „домашен арест“, като вместо това измени мярката за неотклонение на обвиняемия Дойчинов от „задържане под стража“ в „парична гаранция“ в размер на 6 000 лева.

Измени протоколно определение на СНС от 08.07.2019 г. по нчд № 2334/19 г. в частта, в която е изменена мярката за неотклонение спрямо обвиняемия П. Г. от „задържане под стража“ в „домашен арест“, като вместо това измени мярката за неотклонения на обвиняемия Г. от „задържане под стража“ в „парична гаранция“ в размер на 2 000 лева.

Потвърди определението в останалата му част, в която е изменена мярката за неотклонение на обвиняемия Х. Я. от „задържане под стража“ в „домашен арест“.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

2-ри въззивен състав в.н.ч.д. № 354/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частна жалба на обвиняемите.

Апелативният специализиран наказателен съд, 2-ри въззивен състав, потвърди   протоколно определение по нчд № 2343/2019 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с което е оставено без уважение искането на обвиняемите Д. Г. и Д. Й. за изменение на мерките им за неотклонение от „задържане под стража“ в по-леки такива.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

1-ви въззивен състав в.н.ч.д. № 355/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частна жалба на обвиняемия

Апелативният специализиран наказателен съд, 1-ви въззивен състав, потвърди протоколно определение по нчд № 2888/2019 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с което е оставено без уважение искането на обвиняемия А. З. за изменение на мярката му за неотклонение от „задържане под стража“ в по-лека такава.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.