5-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 346/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 от НПК по частна жалба на обвиняемите.

Апелативният специализиран наказателен съд, 5-ти въззивен състав, отмени протоколно определение № 2162/2019 г. на СНС, в частта в която спрямо обвиняемите Б. Я., Г. Д. и Н. К. е взета мярка за неотклонение „задържане под стража“ в по-лека такава, като вместо това измени мярката за неотклонение на обвиняемия Я. от „задържане под стража“ в „подписка“.

Измени мярка за неотклонение на обвиняемия К. от „задържане под стража“ в „парична гаранция“ в размер на 20 000 лева.

Измени мярка за неотклонение на обвиняемия Д. от „задържане под стража“ в „парична гаранция“ в размер на 15 000 лева.

Потвърди определението в останалата му част, в която е оставено без уважение искането на обвиняемия С. П. за изменение на мярката му за неотклонение от „задържане под стража“ в по-лека такава.

Определението е подписано с особено мнение от Председателя на състава К. Костова.

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

5-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 2290/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 от НПК по частна жалба на обвиняемите.

Апелативният специализиран наказателен съд, 5-ти въззивен състав, отмени протоколно определение № 2290/2019 г. на СНС, с което измени мярката за неотклонение на обвиняемия Н. К. от „задържане под стража“ в „подписка“, като вместо това остави без уважение искането на обвиняемия К. за изменение на мярката му за неотклонение от „задържане под стража“ в по-лека такава.

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.