3-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 310/2019 г. образувано по реда на чл.65,ал.8 НПК по частна жалба на обвиняемия.

Апелативният специализиран наказателен съд, 3-ти въззивен състав, отмени протоколно определение по нчд№2072/2019 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с което е оставено без уважение искането за изменение на мярката за неотклонение на обвиняемия Б. Я. от „задържане под стража“ в по-лека такава, като вместо това измени мярката за неотклонение на обвиняемия Я. от „задържане под стража“ в „парична гаранция“ в размер на 50 000 лева.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

3-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 328/2019 г. образувано по реда на чл.69 НПК по частна жалба на обвиняемия.

Апелативният специализиран наказателен съд, 3-ти въззивен състав, прекрати съдебното производство, поради оттеглена жалба на обвиняемия К. Т.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

5-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 330/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частна жалба на обвиняемите.

Апелативният специализиран наказателен съд, 5-ти въззивен състав, потвърди протоколно определение по нчд№2210/2019 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с което са оставени без уважение исканията на обвиняемите Т. Т. и С. Т. за изменение на изпълняваните по отношение на тях мерки за неотклонение от „задържане под стража“ в по-леки такива.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

1-ви въззивен състав в.н.ч.д. № 337/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частна жалба на обвиняемите.

Апелативният специализиран наказателен съд, 1-ви въззивен състав, отмени протоколно определение по нчд№2282/2019 г по описа на Специализирания наказателен съд, с което са взети по отношение на обвиняемите А. С., Й. Л., В. А. и В. С. мерки за неотклонение „задържане под стража“, като вместо това взема спрямо обвиняемите Л., А. и С. мярка за неотклонение „домашен арест“.

Не взема мярка за неотклонение спрямо обвиняемия А. С.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

1-ви въззивен състав в.н.ч.д. № 338/2019 г. образувано по реда на чл.64, ал.7 НПК по частна жалба на обвиняемия.

Апелативният специализиран наказателен съд, 1-ви въззивен състав, отмени   протоколно определение по нчд №2281/2019 г по описа на Специализирания наказателен съд, с която е взета мярка за неотклонение „задържане под стража“ по отношение на обвиняемия И. Д. Не взема мярка за неотклонение по отношение на обвиняемия Д.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

5-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 340/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частна жалба на обвиняемия

Апелативният специализиран наказателен съд, 5-ти въззивен състав, прекрати съдебното производство, поради оттегляне на жалба на обвиняемия М. М.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

2-ри въззивен състав в.н.ч.д. № 341/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частна жалба на обвиняемите.

Апелативният специализиран наказателен съд, 2-ри въззивен състав, потвърди протоколно определение по нчд№2230/2019 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с което са оставени без уважение исканията на обвиняемите В. К., И. М. и Г. К. за изменение на мерките им за неотклонение от „задържане под стража“ в по-леки такива.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

2-ри въззивен състав в.н.ч.д. № 342/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частна жалба на обвиняемия

Апелативният специализиран наказателен съд, 2-ри въззивен състав, отмени протоколно определение по нчд№2239/2019 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с което е оставено без уважение искането за изменение на мярката за неотклонение на обвиняемия З. Б. от „задържане под стража“ в по-лека такава, като вместо това измени мярката за неотклонение, изпълнявана спрямо обвиняемия Б. от „задържане под стража“ в „парична гаранция“ в размер на 100 000 лева.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.