3-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 326/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частна жалба на обвиняемия.

Апелативният специализиран наказателен съд, 3-ти въззивен състав, потвърди протоколно определение по внчд№2241/2019 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с което е оставено без уважение искането на обвиняемия В. К. за изменение на мярката му за неотклонение от „задържане под стража“ в по-лека такава.

Определението е с особено мнение от съдията докладчик Д. Врачева

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

3-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 333/2019 г. образувано по реда на чл.64, ал.7 НПК по частна жалба на обвиняемите.

Апелативният специализиран наказателен съд, 3-ти въззивен състав, потвърди протоколно определение по внчд№2229/2019 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с която е взета мярка за неотклонение „задържане под стража“ на обвиняемите С. М., А. Т., А. Т., С. Д., М. Д. и Н. Х.

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

1-ви въззивен състав в.н.ч.д. № 327/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частен протест на СП.

Апелативният специализиран наказателен съд, 1-ви въззивен състав, отмени протоколно определение по внчд№2209/2019 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с което измени мярката за неотклонение на обвиняемия З. В. от „задържане под стража“ в „домашен арест“, като вместо това остави без уважение искането за изменение на мярката за неотклонение на обвиняемия В. от „задържане под стража“ в по-лека такава.

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

5-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 334/2019 г. образувано по реда на чл.64, ал.7 НПК по частна жалба на обвиняемите.

Апелативният специализиран наказателен съд, 5-ти въззивен състав, потвърди протоколно определение по внчд№2279/2019 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с която е взета мярка за неотклонение „задържане под стража“ на обвиняемите Х. С. и Й. Б. и е взета по отношение на обвиняемите С. М. и И. С. мярка за неотклонение „парична гаранция“ в размер на 5 000 лева

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

5-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 329/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частна жалба на обвиняемия.

Апелативният специализиран наказателен съд, 5-ти въззивен състав, потвърди протоколно определение по внчд№2164/2019 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с което е оставено без уважение искането на обвиняемия Н. Б. за изменение на мярката му за неотклонение от „задържане под стража“ в по-лека такава.

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.