1-ви въззивен състав в.н.ч.д. № 306/2019 г. образувано по реда на чл.65,ал.8 НПК по частна жалба на обвиняемите и частен протест на СП.

Апелативният специализиран наказателен съд, 1-ви въззивен състав, отмени протоколно определение по внчд№2103/2019 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с което е изменена мярката за неотклонение на обвиняемите А. Х. и Б. Д. от „задържане под стража“ в „парична гаранция“ като следва на обвиняемия Х. в размер на 20 000 лева и на обвиняемия Д. в размер на 15 000 лева, като вместо това определи оставя без уважение молбите на обвиняемите за изменение на мерките им за неотклонение от „задържане под стража“ в по-леки такива.

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

2-ри въззивен състав в.н.ч.д. № 315/2019 г. образувано по реда на чл.64, ал.7 НПК по частна жалба на обвиняемите.

Апелативният специализиран наказателен съд, 2-ри въззивен състав, потвърди протоколно определение по внчд№2196/2019 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с която е взета мярка за неотклонение „задържане под стража“ на обвиняемите К. Р., К. Р., О. Р., Я. Р. и Я. Р..

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

5-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 320/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частна жалба на обвиняемия.

Апелативният специализиран наказателен съд, 5-ти въззивен състав, потвърди протоколно определение по внчд№2101/2019 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с което е оставено без уважение искането на обвиняемия Д. Д. за изменение на мярката му за неотклонение от „задържане под стража“ в по-лека такава.

 

Определението е окончателно и е подлежи на обжалване.