5-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 303/2019 г. образувано по реда на чл.64,ал.7 НПК по частна жалба на обвиняемите и частен протест на СП.

Апелативният специализиран наказателен съд, 5-ти въззивен състав, отмени протоколно определение по внчд №2157/2019 г. по описа на Специализирания наказателен съд, в частта в която спрямо Р. Р. е взета мярка за неотклонение „задържане под стража“, като вместо това остави без уважение искането на СП и взе мярка за неотклонение „домашен арест“ спрямо обвиняемия Р..

Измени определението в частта в която спрямо обвиняемия И. П. е взета мярка за неотклонение „парична гаранция“ в размер на 10 000 лева, като вместо това увеличи размера на същата в размер на 30 000 лева.

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

3-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 304/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частна жалба на обвиняемия.

Апелативният специализиран наказателен съд, 3-ти въззивен състав, потвърди протоколно определение по внчд№1946/2019 г. по описа на Специализирания наказателен съд, което е оставено без уважение искането на обвиняемия С. Ж. за изменение на мярката му за неотклонение „задържане под стража“ в по-лека такава.

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

2-ри въззивен състав в.н.ч.д. № 305/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частна жалба на обвиняемия.

Апелативният специализиран наказателен съд, 2-ри въззивен състав, потвърди протоколно определение по внчд№2155/2019 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с което е оставено без уважение искането на обвиняемия Д. Д. за изменение на мярката му за неотклонение от „задържане под стража“ в по-лека такава.

 

Определението е окончателно и е подлежи на обжалване.

 

3-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 307/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частна жалба на обвиняемия

Апелативният специализиран наказателен съд, 3-ти въззивен състав, потвърди

протоколно определение по внчд№2102/2019 г по описа на Специализирания наказателен съд, с което е оставено без уважение искането на обвиняемия И. Х. за изменение на мярката му за неотклонение от „домашен арест“ в по-лека такава.

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

2-ри въззивен състав в.н.ч.д. № 308/2019 г. образувано по реда на чл.64, ал.7 НПК по частна жалба на обвиняемите.

Апелативният специализиран наказателен съд, 2-ри въззивен състав, потвърди протоколно определение по внчд №2165/2019 г по описа на Специализирания наказателен съд, с която е взета мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемите К. С., В. Ц., И. М. и К. А.

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

2-ри въззивен състав в.н.ч.д. № 309/2019 г. образувано по реда на чл.69, НПК по частна жалба на обвиняемия.

Апелативният специализиран наказателен съд, 2-ри въззивен състав, потвърди протоколно определение по внчд№2158/2019 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с което е оставено без уважение искането на обвиняемия Д. В., за отмяна на взетата по отношение на него мярка за процесуална принуда „отстраняване от длъжност“.

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

3-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 310/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частна жалба на обвиняемия.

Делото е отложено за 09.07.2019 г. от 14:00 часа.