4-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 296/2019 г. образувано по реда на чл.64,ал.7 НПК по частна жалба на обвиняемите.

 

Апелативният специализиран наказателен съд, 4-ти въззивен състав, потвърди протоколно определение по внчд№2067/2019 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с която е взета мярка за неотклонение „задържане под стража“ на обвиняемите Е. Т., М. М. и С. К.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

3-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 297/2019 г. образувано по реда на чл.64, ал.7 НПК по частна жалба на обвиняемия.

 

Апелативният специализиран наказателен съд, 3-ти въззивен състав, потвърди протоколно определение по внчд№2068/2019 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с която е взета мярка за неотклонение „ задържане под стража“ на обвиняемия Д. К.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

5-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 298/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частен протест на СП

 

Апелативният специализиран наказателен съд, 5-ти въззивен състав, отмени протоколно определение по внчд№2035/2019 г. по описа на Специализирания наказателен съд, в частта в която е изменена мярката за неотклонение „задържане под стража“ на обвиняемия А. А. в „парична гаранция“ в размер на 7 000 лева, като вместо това потвърди изпълняваната спрямо обвиняемия А. мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Отмени определението в частта в която е изменена мярка за неотклонение на обвиняемия Р. Н. от „задържане под стража“ в „парична гаранция“ в размер на 7 000 лева, като вместо това измени мярка за неотклонение спрямо обвиняемия Н. от „задържане под стража“ в „домашен арест“.

Потвърди определението в частта, в която е изменена мярката за неотклонение на обвиняемия Е. М. от „задържане под стража“ в „парична гаранция“ в размер на 7 000 лева.

Определението е окончателно и е подлежи на обжалване.

 

3-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 299/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частен протест на СП.

 

Апелативният специализиран наказателен съд, 3-ти въззивен състав, отмени протоколно определение по внчд№1949/2019 г по описа на Специализирания наказателен съд, с което е изменена мярката за неотклонение спрямо обвиняемия И. Г. от „задържане под стража“ в „домашен арест“, като вместо това остави без уважение искането на обвиняемия Г. за изменение на мярката му за неотклонение „задържане под стража“ в по-лека такава.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

2-ри въззивен състав в.н.ч.д. № 300/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частна жалба на обвиняемия

 

Апелативният специализиран наказателен съд, 2-ри въззивен състав, потвърди протоколно определение по внчд №2034/2019 г по описа на Специализирания наказателен съд, с което е оставено без уважение искането на обвиняемия Л. И. за изменение на мярката му за неотклонение от „задържане под стража“ в по-лека такава

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.