5-ти въззивен състав в.н.ч.д. №291 /2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 от НПК по частна жалба на обвиняемия.

Апелативният специализиран наказателен съд, 5-ти въззивен състав, потвърди протоколно определение по нчд № 1957/2019 г. на СНС, с което е оставено без уважение искането на обвиняемия Р. И. за изменение на мярката му за неотклонение от „задържане под стража“ в по-лека такава.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

4-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 292/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 от НПК по частна жалба на обвиняемия.

Апелативният специализиран наказателен съд, 4-ти въззивен състав, потвърди протоколно определение по нчд № 2033/2019 г. на СНС, с което е оставено без уважение искането на обвиняемия А. К. за изменение на мярката му за неотклонение от „задържане под стража“ в по-лека такава.

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

1-ви въззивен състав в.н.ч.д. № 293/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 от НПК по частна жалба на обвиняемите.

Апелативният специализиран наказателен съд, 1-ви въззивен състав, отмени протоколно определение по нчд № 1968/2019 г. на СНС, с което е оставено без уважение искането на обвиняемите Е. А. и К. С. за мярката им за неотклонение от „задържане под стража“ в по-лека такава, като вместо това измени мярката за неотклонение на обвиняемите А. и С. от „задържане под стража“ в „домашен арест“.

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

1-ви въззивен състав в.н.ч.д. №294/2019 г. образувано по реда на чл.64, ал.7 от НПК по частна жалба на обвиняемите и частен протест на СП.

Апелативният специализиран наказателен съд, 1-ви въззивен състав, потвърди протоколно определение по нчд № 2058/2019 г. на СНС, с която е взета мярка за неотклонение „задържане под стража“ на обвиняемите Е. Л., И. Л., А. А., С. Б. и Т. Т., и спрямо обвиняемите К. Т. и М. К. са взети мерки за неотклонение „домашен арест“

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.