1-ви въззивен състав в.н.ч.д. № 279/2019 г. образувано по реда на чл.65,ал.8 НПК по частна жалба на обвиняемия

Апелативният специализиран наказателен съд, 1-ви въззивен състав, потвърди протоколно определение по внчд№1967/2019 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с което е оставено без уважение искането за изменение на мярката за неотклонение на обвиняемия С. П. от „задържане под стража“ в по-лека такава.

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

4-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 280/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частен протест на СП

Апелативният специализиран наказателен съд, 4-ти въззивен състав, отмени протоколно определение по внчд№1959/2019 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с което е изменена мярката за неотклонение на обвиняемия Д. Г. от „задържане под стража“ в „домашен арест“ и вместо това оставя без уважение молбата за изменение на мярката за неотклонение на обвиняемия Г. от „задържане под стража“ в по-лека такава.

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

1-ви въззивен състав в.н.ч.д. № 281/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частен протест на СП

Апелативният специализиран наказателен съд, 1-ви въззивен състав, отмени протоколно определение по внчд№1947/2019 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с което са изменени изпълняваните по отношение на обвиняемите Д. П. и С. С. мерки за неотклонение, съответно от „задържане под стража“ в „домашен арест“ за П., и от „домашен арест“ в „парична гаранция“ в размер на 1000 лева за С., и вместо това остави без уважение исканията на обвиняемите за изменение на мерките им за неотклонение от „задържане под стража“ за обвиняемия П., и от „домашен арест“ за обвиняемия С. в по-леки такива.

 

Определението е окончателно и е подлежи на обжалване.

 

2-ри въззивен състав в.н.ч.д. № 282/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частна жалба на обвиняемия

Апелативният специализиран наказателен съд, 2-ри въззивен състав, потвърди

протоколно определение по внчд№1956/2019 г по описа на Специализирания наказателен съд, с което е оставено без уважение искането за изменение на мярката за неотклонение на обвиняемия А. М. от „задържане под стража“ в по-лека такава.

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

5-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 283/2019 г. образувано по реда на чл.69 НПК по частна жалба на обвиняемия

Апелативният специализиран наказателен съд, 5-ти въззивен състав, отмени

протоколно определение по внчд №1962/2019 г по описа на Специализирания наказателен съд, в частта в която обвиняемата Ц. Д. е отстранена от заеманата от нея длъжност, като е оставено без уважение искането на СП на оснавания чл.69, ал.1 от НПК.

Определение на СНС е отменена в частта в която обвиняемата Г. Д. е отстранена от заеманата от нея длъжност, като прекрати настоящето въззивно производство по жалбата на защитата на тази обвиняема.

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

4-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 284/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частна жалба на обвиняемия

Апелативният специализиран наказателен съд, 4-ти въззивен състав, потвърди протоколно определение по внчд№1910/2019 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с което е оставено без уважение искането за изменение на мярката за неотклонение на обвиняемия И. Т. от „задържане под стража“ в по-лека такава.

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.