3-ти въззивен състав в.н.ч.д. №261 /2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 от НПК по частна жалба на обвиняемия.

Апелативният специализиран наказателен съд, 3-ти въззивен състав, потвърди протоколно определение по внчд № 1832/2019 г. на СНС, с което е оставено без уважение искането на обвиняемия Н. К. за изменение на мярката му за неотклонение от „задържане под стража“ в по-лека такава.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

3-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 268/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 от НПК по частна жалба на обвиняемия.

Апелативният специализиран наказателен съд, 3-ти въззивен състав, отмени протоколно определение по внчд № 1834/2019 г. на СНС, като вместо това измени мярката за неотклонение на обвиняемия П. Х. от „задържане под стража“ в „парична гаранция“ в размер от 100 000 лева. АСНС изложи в мотивите си, че обвиняемият Х. е с мярка за неотклонение „задържане под стража“ в продължение на 7 месеца и 10 дни при максимален срок за задържане от 8 месеца.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

3-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 274/2019 г. образувано по реда на чл.64, ал.7 от НПК по частна жалба на обвиняемите и частен протест на СП.

Апелативният специализиран наказателен съд, 3-ти въззивен състав, потвърди протоколно определение по внчд № 1943/2019 г. на СНС, с което са взети мерки за неотклонение „задържане под стража“ на обвиняемите М. А., Б. А., В. М., Е. Б., Ж. Б., Л. Ц., С. Н., Т. Т., Р. П. и Д. И.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

2-ри въззивен състав в.н.ч.д. №275/2019 г. образувано по реда на чл.64, ал.7 от НПК по частна жалба на обвиняемите и частен протест на СП.

Апелативният специализиран наказателен съд, 2-ри въззивен състав, потвърди протоколно определение по внчд № 1944/2019 г. на СНС, в частта в която е взета мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемия Р. Р. и отмени протоколното определение в частта, в която спрямо обвиняемия И. Д. е взета мярка за неотклонение „парична гаранция“ в размер от 60 000 лева, като вместо това, взе на обвиняемия Д. мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Определението е подписано с особено мнение от съдия Росенова.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.