5-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 246/2019 г. образувано по реда на чл.65,ал.8 НПК по частна жалба на обвиняемия

Апелативният специализиран наказателен съд, 5-ти въззивен състав, потвърди протоколно определение по внчд№1793/2019 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с което е оставено без уважение искането за изменение на мярката за неотклонение на обвиняемата Е. Б. от „задържане под стража“ в по-лека такава.

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

2-ри въззивен състав в.н.ч.д. № 265/2019 г. образувано по реда на чл.69 НПК по частен протест на СП

Апелативният специализиран наказателен съд, 2-ри въззивен състав, отменя протоколно определение по внчд№1908/2019 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с което е отменена мярката за процесуална принуда „ отстраняване от длъжност“ на обвиняемите Б. Х. и Г. Г., и вместо това отстрани обвиняемите Х. и Г. от заеманата от същите длъжност.

Определението е подписано с особено мнение от съдя Росенова.

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

5-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 266/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частна жалба на обвиняемия

Апелативният специализиран наказателен съд, 5-ти въззивен състав, отмени протоколно определение по внчд№1888/2019 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с което измени по отношение на обвиняемия Л. Я. мярка за неотклонение „задържане под стража“ в „гаранция“ в размер 25 000 лева.

.

Определението е окончателно и е подлежи на обжалване.

4-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 267/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частна жалба на обвиняемия

Апелативният специализиран наказателен съд, 4-ти въззивен състав, отмени протоколно определение по внчд№1889/2019 г по описа на Специализирания наказателен съд, с което е отменена мярката „задържане под стража“ спрямо Р. Р., и вместо това остава без уважение молбата за изменение на мярката за неотклонение на обвиняемия Р. от „задържане под стража“ в по-лека такава.

Определението е подписано с особено мнение на съдя Д. Костова.

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

3-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 268/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частна жалба на обвиняемия

Делото е отложено за 11.06.2019 г. от 09:00 часа.

2-ри въззивен състав в.н.ч.д. № 269/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частна жалба на обвиняемия

Апелативният специализиран наказателен съд, 2-ри въззивен състав, потвърди протоколно определение по внчд№1890/2019 г по описа на Специализирания наказателен съд, с което остава без уважение искането за изменение на мярката му за неотклонение на обвиняемия М. Щ. от „задържане под стража“ в по-лека такава.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

5-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 270/2019 г. образувано по реда на чл.64, ал.7 НПК по частна жалба на обвиняемия

 

Апелативният специализиран наказателен съд, 5-ти въззивен състав, потвърди протоколно определение по внчд№1924/2019 г по описа на Специализирания наказателен съд, с която е взета мярка за неотклонение „задържане под стража“ на обвиняемата М. А.

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

3-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 271/2019 г. образувано по реда на чл.64, ал.7 НПК по частна жалба на обвиняемия

Апелативният специализиран наказателен съд, 3-ти въззивен състав, потвърди протоколно определение по внчд№1923/2019 г по описа на Специализирания наказателен съд, с която е взета мярка за неотклонение „задържане под стража“ на обвиняемия Г. Д.

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

2-ри въззивен състав в.н.ч.д. № 272/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частна жалба на обвиняемия

 

Апелативният специализиран наказателен съд, 2-ри въззивен състав, потвърди

протоколно определение по внчд№1822/2019 г по описа на Специализирания наказателен съд, с което е оставено без уважение искането на обвиняемите В. Ш., Н. К, И. С., К. З. и В. Т. за изменение на мярката им за неотклонение от „задържане под стража“ в по-лека такава.

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.