5-ти въззивен състав в.н.ч.д. №246 /2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 от НПК по частна жалба на обвиняемия.

 

Делото е отложено за 06.06.2019 г. от 14:00 часа.

 

1-ви въззивен състав в.н.ч.д. № 247/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 от НПК по частна жалба на обвиняемия.

 

Апелативният специализиран наказателен съд, 1-ви въззивен състав, потвърди протоколно определение по внчд № 1797/2019 г. на СНС, с което е оставено без уважение искането на обвиняемия Г. Г. за изменение на мярката му за неотклонение от „задържане под стража“ в по - лека такава.

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

2-ри въззивен състав в.н.ч.д. № 250/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 от НПК по частен протест на СП.

 

Апелативният специализиран наказателен съд, 2-ри въззивен състав, потвърди протоколно определение по внчд № 1805/2019 г. на СНС, с което е изменена мярката за неотклонение спрямо обвиняемия И. Б. от „домашен арест“ в „парична гаранция“ в размер на 15 000 лева.

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

4-ти въззивен състав в.н.ч.д. №254/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 от НПК по частна жалба на обвиняемия.

 

Апелативният специализиран наказателен съд, 4-ти въззивен състав, потвърди протоколно определение по внчд № 1821/2019 г. на СНС, с което е оставено без уважение искането на обвиняемия Н. С. за изменение на мярката му за неотклонение от „задържане под стража“ в по-лека такава.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.