1-ви въззивен състав в.н.ч.д. №237 /2019 г. образувано по реда на чл.69 от НПК по частен протест на СП

 

Апелативният специализиран наказателен съд, 1-ви въззивен състав, отменя протоколно определение по внчд № 1796/2019 г. на СНС, с което е отменена мярката за процесуална принуда „отстраняване от длъжност“ на обвиняемия А. Я. и вместо това отстрани обвиняемия Я. от заеманата от същия длъжност.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

2-ри въззивен състав в.н.ч.д. № 238/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 от НПК по частен протест на СП и частна жалба на обвиняемия

 

Апелативният специализиран наказателен съд, 2-ри въззивен състав, измени протоколно определение по внчд № 1787/2019 г. на СНС, с което е изменена мярката за неотклонение спрямо обвиняемия Т. Х. от „задържане под стража“ в „парична гаранция“ от 60 000 лева, като определя размер на паричната гаранция - 100 000 лева.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

5-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 239/2019 г. образувано по реда на чл.64, ал.7 от НПК по частна жалба на обвиняемия

 

Апелативният специализиран наказателен съд, 5-ти въззивен състав, потвърди протоколно определение по внчд № 1801/2019 г. на СНС, с която е взета мярка за неотклонение „домашен арест“ на обвиняемия И. Х.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

4-ти въззивен състав в.н.ч.д. №240/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 от НПК по частен протест на СП

 

Апелативният специализиран наказателен съд, 4-ти въззивен състав, потвърди протоколно определение по внчд № 1798/2019 г. на СНС, с което е оставено без уважение искането на обвиняемия К. З. за изменение на мярката му за неотклонение от „домашен арест“ в по-лека такава.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.