ВНОХД № 313/2018 г. – производство по чл. 270 НПК

В съдебно заседание, проведено на 15.05.2019 г. съдебен състав на Апелативен специализиран наказателен съд измени мярката за неотклонение на подсъдимия Ц. Ч от „задържане под стража“ в „домашен арест“.

Мярката за неотклонение „задържане под стража“ се изпълнява спрямо подсъдимия Ч. близо 3 години, над 5 месеца, от които, същият е бил с мярка за неотклонение „домашен арест“.

Изменението на мярката за неотклонение на подсъдимия от „домашен арест“ в „задържане под стража“ през месец декември 2018 г. беше заради нарушаването на същата, а не заради опит за укриване.

Това нарушение беше санкционирано с последващо 5 месечно „задържане под стража“, което според съда е достатъчна санкция.

Наред с това е констатирано влошаване на здравословното състояние на подсъдимия Ч. вследствие на задържането.

Съдебното следствие пред второинстанционният съд е пред приключване, поради което подсъдимият няма как да влияе на свидетели, което е новонастъпило обстоятелство.

Мярката за неотклонение „Домашен арест“ ще бъде изпълнявана в гр. София, което предотвратява възникване на конфликти в с. Галиче.