5-ти въззивен състав в.н.ч.д. №225 /2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 от НПК по частна жалба на обвиняемите.

 

Апелативният специализиран наказателен съд, 5-ти въззивен състав, потвърди протоколно определение по внчд № 1658/2019 г. на СНС, с което е оставено без уважение искането на обвиняемия В. К. за изменение на мярката му за неотклонение „ задържане под стража“ в по-лека такава.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

3-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 226/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 от НПК по частна жалба на обвиняемия

 

Апелативният специализиран наказателен съд, 3-ти въззивен състав, измени протоколно определение по внчд № 1767/2019 г. на СНС, с което е изменена мярката за неотклонение спрямо обвиняемите Д. А. и П. В. от „задържане под стража“ в „ домашен арест“.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

5-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 227/2019 г. образувано по реда на чл.64, ал.7 от НПК по частна жалба на обвиняемите

 

Апелативният специализиран наказателен съд, 5-ти въззивен състав, потвърди протоколно определение по внчд № 1784/2019 г. на СНС, с което на обвиняемите М. Ю., Т. Т. и С. Т.е взета мярка за неотклонение  „задържане под стража“.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

2-ри въззивен състав в.н.ч.д. №228/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 от НПК по частен протест на СП

 

Апелативният специализиран наказателен съд, 2-ри въззивен състав, отмнени протоколно определение по внчд № 1756/2019 г. на СНС, в частта в която е изменена мярката за неотклонение „задържане под стража“, изпълнявана спрямо обвиняемия К. Т. в „домашен арест“, и вместо това оставя без уважение искането за изменение на мярката му за неотклонение „задържане под стража“ в по-лека такава. Потвърждава определението в останалата му част, в която е изменена мярката за неотклонение, а обвиняемият М. С. от „задържане под стража“ в „парична гаранция“ в размер 5000 лева.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.