2-ри въззивен състав в.н.ч.д. № 203/2019 г. образувано по реда на чл.65,ал.8 НПК по частна жалба на обвиняемия

 

Апелативният специализиран наказателен съд, 2-ри въззивен състав, потвърди протоколно определение по внчд№1623/2019 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с което е оставено без уважение искането за изменение на мярката му за неотклонение на обвиняемия И. К. от „задържане под стража“ в по-лека такава.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

1-ви въззивен състав в.н.ч.д. № 218/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частен протест на СП

 

Апелативният специализиран наказателен съд, 1-ви въззивен състав, потвърдипротоколно определение по внчд№1735/2019 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с което е изменена мярката за неотклонение на обвиняемия Я. М. от „задържане под стража“ в „гаранция“ в размер на 5000 лева.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

3-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 219/2019 г. образувано по реда на чл.64, ал.7 НПК по частна жалба на обвиняемия

 

Апелативният специализиран наказателен съд, 3-ти въззивен състав, потвърди протоколно определение по внчд№1754/2019 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с което са взети мерки за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемия В. А.

.Определението е окончателно и е подлежи на обжалване.

 

3-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 221/2019 г. образувано по реда на чл.64, ал.7 НПК по частна жалба на обвиняемия

 

Делото е отложено за 21.05.2019 г. от 14:00 часа.

 

4-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 222/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частна жалба на обвиняемия

 

Апелативният специализиран наказателен съд, 3-ти въззивен състав, измени протоколно определение по внчд№1411/2019 г по описа на Специализирания наказателен съд, с което е изменена мярката за неотклонение спрямо обвиняемия Ж. Щ. от „задържане под стража“ в „домашен арест“.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

3-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 223/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частна жалба на обвиняемия

 

Апелативният специализиран наказателен съд, 3-ти въззивен състав, потвърди протоколно определение по внчд№1736/2019 г по описа на Специализирания наказателен съд, с което остава без уважение искането за изменение на мярката му за неотклонение на обвиняемия Д. П. от „задържане под стража“ в по-лека такава.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.