2-ри въззивен състав в.н.ч.д. № 206/2019 г. образувано по реда на чл.69 НПК по частен протест

Апелативният специализиран наказателен съд, 5-ти въззивен състав, отмени протоколно определение по внчд№1582/2019 г. по описа на Специализирания наказателен съд, а вместо това остава без уважение искането на обвиняемия Д. Т. за отмяна на мярката за процесуална принуда „отстраняване от длъжност“. Мнозинството на въззивния състав смята, че не са на лице основания за отпадане на това процесуално ограничение. Обвиняемият е привлечен за умишлено престъпление от общ характер извършено с работата му и наведените в свидетелските показания твърдения дават основание за положителен извод, че служебното му положение ще създаде пречки за обективно, всестранно и пълно изясняване обстоятелствата по делото.

Определението е подписано с особено мнение от съдя Росенова.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

5-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 208/2019 г. образувано по реда на чл.69 НПК по частна жалба на обвиняемия

Апелативният специализиран наказателен съд, 5-ти въззивен състав, отменипротоколно определение по внчд№1523/2019 г. по описа на Специализирания наказателен съд, и отстрани В. К. от заемата него длъжност.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

2-ри въззивен състав в.н.ч.д. № 213/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частна жалба на обвиняемия

Апелативният специализиран наказателен съд, 2-ри въззивен състав, отмени протоколно определение по внчд№1622/2019 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с което е оставено без уважение искането за изменение на мярката за неотклонение на обвиняемия З. Б. - „задържане под стража“, изпълнявана спрямо обвиняемия почти три месеца. Въззивния състав единодушно прие, че продължава да е налично обосновано предположение за евентуално авторство за извършване на престъпление по чл.253, ал.5, вр. ал.4 от НК.

Мнозинството на състава счита, че съществува опасност за извършване на престъпление, предвид множествеността на проявите обединени в едно престъпление по силата на чл.26 от НК и изключителна високата стойност на имуществото, предмет на престъплението - 16 908 674лв. Като тази опасност констатирана при първоначалното вземане на мярката за неотклонение „задържане под стража“ на обвиняемия, не е намаляла със задържането му от 2 месеца и 24 дни.

Определението е подписано с особено мнение от съдя Росенова.

Определението е окончателно и е подлежи на обжалване.

 

3-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 215/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частна жалба на обвиняемия

Апелативният специализиран наказателен съд, 3-ти въззивен състав, потвърдипротоколно определение по внчд№1659/2019 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с което е оставена без уважение молбата за изменение на мярката му за неотклонение на обвиняемия Д. Р. от „ задържане под стража“ в по-лека такава.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

3-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 216/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частна жалба на обвиняемия

Апелативният специализиран наказателен съд, 3-ти въззивен състав, отмени протоколно определение по внчд№1656/2019 г по описа на Специализирания наказателен съд, с което е изменена мярката за неотклонение спрямо обвиняемата И. А. от „задържане под стража“ в „домашен арест“, и вместо това остана без уважение молбата на мярката за неотклонение на обвиняемите А. Х. и М. А. „от задържане под стража“ в по-лека такава.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

4-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 217/2019 г. образувано по реда на чл.64, ал.7 НПК по частна жалба на обвиняемия

Апелативният специализиран наказателен съд, 2-ри въззивен състав, потвърди протоколно определение по внчд№1753/2019 г по описа на Специализирания наказателен съд, с което остава без уважение молбата за изменение на мярката му за неотклонение на обвиняемия Г. Ч. от „задържане под стража“ в по-лека такава.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.