1-ви въззивен състав в.н.ч.д. №204 /2019 г. образувано по реда на чл.65 ал.8 от НПК по частна жалба на обвиняемите.

Апелативният специализиран наказателен съд, 1-ви въззивен състав, потвърди протоколно определение по внчд № 1435/2019 г. на СНС, с което е оставено без уважение искането на обвиняемия А. В. за изменение на мярката му за неотклонение „ задържане под стража“ в по-лека такава.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

4-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 205/2019 г. образувано по реда на чл.65 ал.8 от НПК по частна жалба на обвиняемия

Апелативният специализиран наказателен съд, 4-ти въззивен състав, потвърди протоколно определение по внчд № 1580/2019 г. на СНС, с което е оставено без уважение искането на обвиняемия Л. Л. за изменение на мярката му за неотклонение от „домашен арест“ в по-лека такава.

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

2-ри въззивен състав в.н.ч.д. № 207/2019 г. образувано по реда на чл.65 ал.8 от НПК по частна жалба на обвиняемия

Апелативният специализиран наказателен съд, 2-ри въззивен състав, отмени протоколно определение по внчд № 1429/2019 г. на СНС, с което е отказано изменение на мярката за неотклонение на обвиняемия К. К. от „задържане под стража“ в по-лека такава, като вместо това измени мярката за неотклонение на обвиняемия К. от „задържане под стража“ в „парична гаранция“ в размер от 3000 лева.

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.