2-ри въззивен състав в.н.ч.д. №200 /2019 г. образувано по реда на чл.64 ал.7 от НПК по частна жалба на обвиняемите.

Апелативният специализиран наказателен съд, 2-ри въззивен състав, потвърди протоколно определение по внчд № 1583/2019 г. на СНС, в частта в която са взети мерки за неотклонение „ задържане под стража“ на обвиняемите Х. С., В. Т., Н. Т., Н. Г., З. В. и Д. В., като вместо това уважи искането за изменение на  мярката за неотклонение на обвиняемия С. К. от „задържане под стража“ в „ парична гаранция“ в размер на 3000 лева.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

4-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 201/2019 г. образувано по реда на чл.64 ал.7 от НПК по частна жалба на обвиняемия

Апелативният специализиран наказателен съд, 4-ти въззивен състав, потвърди протоколно определение по внчд № 1550/2019 г. на СНС, с което е оставено без уважение искането на обвиняемия В. Б. за изменение на мярката му за неотклонение от „задържане под стража“ в по-лека такава.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.