5-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 187/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частен протест

 

Апелативният специализиран наказателен съд, 5-ти въззивен състав, отмени протоколно определение по внчд 1525/2019 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с което е оставено без уважение искането на обвиняемия Т. за изменение на мярката му за неотклонение от „задържане по стража“в по-лека такава, като вместо това измени мярката за неотклонение на обвиняемия Н. Т. от „задържане под стража“ в „парична гаранция“, в размер от 15 000 лева.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

5-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 188/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частна жалба на обвиняемия

 

Апелативният специализиран наказателен съд, 5-ти въззивен състав, изменипротоколно определение по внчд 1523/2019 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с което е отказано изменение на мярката за неотклонение на обвиняемия И. В. от “задържане под стража“ в по-лека такава като вместо това измени мярката за неотклонение на обвиняемия В. от „задържане под стража“ в „парична гаранция“ , в размер от 15 000 лева.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

5-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 189/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частна жалба на обвиняемия

 

Апелативният специализиран наказателен съд, 5-ти въззивен състав, потвърди протоколно определение по внчд 1449/2019 г по описа на Специализирания наказателен съд, с което е оставена без уважение молбата за изменение на мярката за неотклонение на обвиняемата Е. Т. от „ задържане под стража“ в по-лека.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

4-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 190/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частна жалба на обвиняемия

 

Апелативният специализиран наказателен съд, 4-ти въззивен състав, потвърдипротоколно определение по внчд 1446/2019 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с което са оставени без уважение молбите за изменение на мерките за неотклонение на обвиняемите П. Г. и Х. Я. от „ задържане под стража“ в по-леки.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

2-ри въззивен състав в.н.ч.д. № 191/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частна жалба на обвиняемия

 

Апелативният специализиран наказателен съд, 2-ри въззивен състав, отмени протоколно определение по внчд 1447/2019 г по описа на Специализирания наказателен съд, с което е изменена мярката за неотклонение спрямо обвиняемия А. К. от „задържане под стража“ в „домашен арест“, като вместо това остави без уважение искането на обвиняемия К. за изменение на мярката му за неотклонение от „ задържане под стража“ в по-лека.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

4-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 193/2019 г. образувано по реда на чл.64, ал.7 НПК по частна жалба на обвиняемия

 

Апелативният специализиран наказателен съд, 2-ри въззивен състав, отмени протоколно определение по внчд 1562/2019 г по описа на Специализирания наказателен съд, по отношение на И. А., Ц. Д. и И. Т. са определени мерки за неотклонение „гаранция в пари“, съответно за обвиняемия А. в размер на 15 000 лева, за обвиняемите Д. и Т. в размер на 10 000 лева за всеки от тях, като вместо това взе мерки за неотклонение „задържане под стража“ по отношение на обвиняемите А., Д. и Т..

Изменя определението в частта, в която на обвиняемия Л. И. е определена мярка за неотклонение „гаранция в пари“ в размер на 5000 лева, като намаля същата на сумата от 2500 лева.

Определението на СНС по внчд № 1562/2019 г. е потвърдено в останалата част.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.