4-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 182/2019 г. образувано по реда на чл.69 от НПК по частна жалба на обвиняемите.

Апелативният специализиран наказателен съд, 4-ти въззивен състав, отмени протоколно определение по внчд № 1334/2019 г. на СНС в частта, в която е оставено без уважение искането на СП за отстраняване на обвиняемия М. П. от длъжност и вместо това отстрани обв. П. от заеманата от същия длъжност.

Съда потвърди определението на СНС в частта, в която обвиняемата С. С. е отстранена от длъжност.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

4-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 183/2019 г. образувано по реда на чл.65 ал.8 от НПК по частна жалба на обвиняемия

Апелативният специализиран наказателен съд, 4-ти въззивен състав, потвърди протоколно определение по внчд № 1269/2019 г. на СНС, с което е оставено без уважение искането на обвиняемия М. М. за изменение на мярката му за неотклонение от „задържане под стража“ в по-лека такава.

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.