5-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 170/2019 г. образувано по реда на чл.64, ал.7от НПК по частна жалба на обвиняемите и частен протест на Специализирана прокуратура

Апелативният специализиран наказателен съд, V-ти въззивен състав, отмени протоколно определение № 1275/2019 г. на СНС в частта, в която по отношение на обвиняемите Д. Д. и Й. П. е взета мярка за неотклонение ,,задържане под стража“, като вместо това взе по отношение на обвиняемите Димитров и Пейчев мярка за неотклонение ‚домашен арест.‘

Определението на СНС е потвърдено в останалата му част, с която по отношение на обвиняемия Х. К. не е била взета мярка за неотклонение, а по отношение на обвиняемия К. З. е взета мярка за неотклонение „задържане под стража“

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

4-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 171/2019 г. образувано по реда на чл.69 от НПК по частни жалби на обвиняемите

Апелативният специализиран наказателен съд, IV-ти въззивен състав, потвърди протоколно определение № 1227/2019 г. на СНС, с което са отстранени от длъжност обвиняемите П. Р. и З. М.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

1-ви въззивен състав в.н.ч.д. № 172/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 от НПК по частна жалба на обвиняемия

Апелативният специализиран наказателен съд, I-ви въззивен състав, потвърди протоколно определение № 1267/2019 г. на СНС, с което е оставена без уважение молбата на обвиняемия И. П. за изменение на мярката му за неотклонение от „задържане под стража“ в по-лека.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.